Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2011 arrow Laureaci

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniNajlepszym wręczono statuetki Lodołamaczy 2011 na Zamku Królewskim w Warszawie
W Zamku Królewskim w Warszawie 27 września odbyła się Gala Finałowa Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie. Najlepszym pracodawcom wręczono statuetki LODOŁAMACZ 2011.Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wręczył dziesięć odznaczeń państwowych.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Barbara Pokorny – Przewodnicząca Rady Krajowej POPON


Galę finałową LODOŁAMACZE 2011 poprowadził Jarosław Kuźniar – dziennikarz TVN


Statuetkę LODOŁAMACZ SPECJALNY otrzymała Małgorzata Wyszyńska i Redakcja „Wiadomości”.
Nagrodę wręczyli: Zbigniew Zamachowski - Ambasador Konkursu LODOŁAMACZE, Prezes Zarządu
Krajowego POPON Jan Zając i Katarzyna Rogowiec - medalistka igrzysk paraolimpijskich i mistrzostw świata.


Statuetkę SUPER LODOŁAMACZA otrzymało Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „START” w Rzeszowie –
„Drużyna koszykówki na wózkach”. Nagrodę wręczyli: Romuald Lipko z zespołu „Budka Suflera”,
Przewodnicząca Rady Krajowej POPON - Barbara Pokorny i Prezes Zarządu Krajowego POPON Jan Zając.


Wyróżnienie specjalne w kategorii SUPER LODOŁAMACZ otrzymało Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON
Nagrodę wręczyli: Emilian Kamiński - aktor, twórca "Teatru Kamienica" i Prezes Zarządu Krajowego POPON - Jan Zając


Recytacja wiersza przez Zbigniewa Zamachowskiego – Ambasadora Konkursu LODOŁAMACZE 2011


Recital Michała Bajora


Laureaci kategorii Zatrudnienie Chronione oraz osoby wręczające nagrody:
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania - Elżbieta Radziszewska,
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Wojciech Skiba,
Przewodnicząca Rady Krajowej POPON - Barbara Pokorny


Pokaz mody – kreacje Ewy i Piotra Krajewskich


Pokaz mody – kreacje Ewy i Piotra Krajewskich


Pokaz mody uświetnił występ Filipa Moniuszki – uczestnika programu „The Voice of Poland”


Laureaci kategorii Otwarty Rynek Pracy oraz osoby wręczające nagrody: Główny Inspektor Pracy - Anna Tomczyk,
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Kapituły Konkursu – Marek Plura, Prezes Zarządu Głównego
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej - ks. Stanisław Jurczuk


Laureaci kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca oraz osoby wręczające nagrody:
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Bartosz Arłukowicz,
Rzecznik Praw Obywatelskich  - prof. Irena Lipowicz, Krzysztof Ziemiec - dziennikarz Telewizji Polskiej


Koncert zespołu „Budka Suflera”


Koncert zespołu „Budka Suflera”

W uroczystości udział wzięli m.in.:
 • Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania – Elżbieta Radziszewska
 • Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – Bartosz Arłukowicz
 • Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Irena Lipowicz
 • Główny Inspektor Pracy - Anna Tomczyk
 • Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wojciech Skiba
 • Parlamentarzyści
 • Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski

Decyzją Kapituły Konkursu, statuetki LODOŁAMACZY otrzymali:

LODOŁAMACZ SPECJALNY
Pani Małgorzata Wyszyńska - Szefowa Redakcji „Wiadomości” i Redakcja „Wiadomości”
Kapituła uznała, że działalność Pani Małgorzaty Wyszyńskiej i Redakcji Wiadomości zasługuje na uznanie gdyż przełamuje stereotypy i promuje aktywność osób niepełnosprawnych:
 • z jednej strony zatrudniając zdolnego, pracowitego i perfekcyjnego reportera „przykutego” do wózka udowadnia społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością mogą być wartościowymi pracownikami
 • z drugiej zaś strony pokazuje osobom z niepełnosprawnością, że można być aktywnym i realizować swoje marzenia i pasje mimo choroby.

SUPER LODOŁAMACZ
Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „START” w Rzeszowie – „DRUŻYNA KOSZYKÓWKI NA WÓZKACH”
Kapituła uznała, że działalność prowadzona przez Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start” stanowi wzór godny naśladowania. Głównym celem organizacji jest promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych po wypadkach komunikacyjnych którzy poprzez uprawianie sportu wychodzą z psychicznego załamania i mogą powrócić do normalnego życia. Drużyna koszykówki na wózkach już dziewięciokrotnie świętowała zdobycie tytułu Mistrza Polski. Wielu zawodników z tej drużyny z sukcesem reprezentuje barwy narodowe. W 2009 roku wywalczyli z reprezentacją 4 miejsce w Europie a w 2010 roku 6 miejsce na świecie.

Wyróżnienie w kategorii SUPER LODOŁAMACZ
Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON
Kapituła wyróżniła Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON za przełamywanie barier, które wydają się nie do przełamania. Zgodnie ze słowami Sławomira Sękowskiego, nie żyjącego już założyciela pierwszego w Polsce klubu rugby:
Wydawać by się mogło, że nic bardziej odległego, niż rugby – agresywna, brutalna, typowo męska dyscyplina dla silnych i odważnych - i niepełnosprawni „wózkowicze”? A jednak nie ma takich szczytów, na które nie może doprowadzić upór, wyobraźnia i silna wola.

Kategoria ZATRUDNIENIE CHRONIONE
I miejsce: Limatherm Components Sp. z o.o.
Limatherm Components Sp z o. o. to firma wrażliwa społecznie. - około 90% jej pracowników to osoby z niepełnosprawnością. Firma dofinansowuje kształcenie osób niepełnosprawnych, umożliwia im awans, świadczy pomoc materialną i doradczą dla potrzebujących pomocy pracowników i ich rodzin. Limatherm Components Sp. z o. o. angażuje się również w promocję aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia - niewidomi pracownicy firmy grają w drużynie piłki nożnej „Goalball”, której głównym sponsorem jest Limatherm Components. Główna maksyma firmy to: działamy bez barier i wyznajemy zasadę równych szans.
II miejsce: Spółdzielnia Inwalidów PRESPO
III miejsce: Jednostka Innowacyjno Wdrożeniowa „JUMPE” Jędryczek


Kategoria OTWARTY RYNEK PRACY
I miejsce: Balian PPUH Sebastian Górniak
Wśród 19 osób zatrudnionych w Balian PPUH, wszyscy to pracownicy z niepełnosprawnością. 18 z nich ma znaczny stopień niepełnosprawności. Mimo to firma działa na otwartym rynku pracy. Działania firmy, oprócz biznesowych, skierowane są na usprawnienie życia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym. Firma pomaga im poprzez doradztwo i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Firma jest fundatorem utworzonej w 2001 r. Fundacji Balian Sport. Niepełnosprawni w ramach fundacji uprawiają rugby na wózkach, nurkują i skaczą ze spadochronem.
II miejsce: Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.
III miejsce: Laboratorum Cogito Sp. z o.o.

Kategoria PRACODAWCA NIEPRZEDSIĘBIORCA
I miejsce: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Jest to nagroda za łamanie barier. Barier architektonicznych w budynkach uczelni i tych trudniejszych do przełamania barier psychicznych. Za pozytywne podejście do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kapituła doceniła całokształt działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
 • promowanie ich aktywności w różnych dziedzinach życia,
 • wysoki wskaźnik niepełnosprawnych studentów oraz wykładowców,
 • wszechstronną i szeroką pomoc oferowaną niepełnosprawnym studentom od pomocy socjalnej po wsparcie biura karier w poszukiwaniu zatrudnienia
II miejsce: Urząd Miejski w Kaliszu
III miejsce: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON


Podczas Gali Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski wręczył odznaczenia państwowe – Krzyże Zasługi. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. odznaczone zostały następujące osoby:

Brązowy Krzyż Zasługi
 • Józef Jan Bodziony
 • Ryszard Jerzy Gawron
 • Zbigniew Krzysztof Piechociński
 • Tadeusz Wincenty Szczepański

Srebrny Krzyż Zasługi
 • Barbara Teresa Pokorny
 • Alicja Stanisława Langsteiner
 • Antoni Jan Matyasik

Złoty Krzyż Zasługi
 • Krzysztof Tomasz Tokarz
 • Maciej Ryszard Dudek
 • Jadwiga Rusztecka

Szósta edycja Konkursu LODOŁAMACZE dobiegła końca.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w tym trudnym dziele przełamywania lodów obojętności wobec osób niepełnosprawnych:
 • Dziękujemy Pani Annie Komorowskiej, Małżonce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – za objęcie Honorowym Patronatem naszego Konkursu
 • Dziękujemy Panu Zbigniewowi Zamachowskiemu – za to, że został Ambasadorem naszego Konkursu
 • Dziękujemy Panu Michałowi Bajorowi – który uświetnił Galę finałową LODOŁAMACZY swoim występem
 • Dziękujemy Państwu Ewie i Piotrowi Krajewskim – za to, że mogliśmy podziwiać na Gali kreacje ich autorstwa
 • Dziękujemy także modelkom i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie pokazu mody
 • Dziękujemy Zespołowi „Budka Suflera” – za uświetnienie Gali finałowej LODOŁAMACZY swoim występem
 • Dziękujemy Kapitułom Regionalnym i Członkom Kapituły Centralnej
 • Dziękujemy Panu Jarosławowi Kuźniarowi – za profesjonalne prowadzenie Gali Finałowej Konkursu LODOŁAMACZE

Wszystkie wymienione powyżej osoby to ludzie o wielkim sercu i wrażliwości społecznej.

Za Państwa zaangażowanie i charytatywnie poświęcony czas – serdecznie dziękujemy.