Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla osób niepełnosprawnych arrow Ile godzin powinna pracować ON?

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniIle godzin powinna pracować ON?

Czas pracy osób niepełnosprawnych reguluje art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepis ten stanowi, że czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7h na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoby niepełnosprawnej nie można zatrudniać w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych. Ustawa przewiduje jednak wyjątki od tej zasady. Otóż na podstawie art. 16 tejże ustawy w przypadku osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi zgodę to czas pracy takich osób wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednakże osoba zatrudniona w 8-godzinnym wymiarze godzin na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 powinna otrzymać automatycznie zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych, bowiem ósma godzina stanowi godzinę nadliczbową.
Osoba niepełnosprawna ma także prawo do jednej dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2008 nr 14 poz. 92 z późn. zm.)