Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla osób niepełnosprawnych arrow Kiedy można ubiegać się o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej...

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniKiedy można ubiegać się o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej...

Kiedy można ubiegać się o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej i jakie daje ona uprawnienia?

Karta Parkingowa wydawana jest na podstawie art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Karta wydawana jest osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej na podstawie ważnego orzeczenia o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności:
—    Znacznego
—    Umiarkowanego
—    Lekkiego o przyczynie niepełnosprawności z kodu R lub N
lub orzeczenia równoważnego z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Kartę wydaje starosta na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do wniosku należy załączyć:
a)    Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
b)    Kserokopię dowodu osobistego
c)    Fotografię
d)    Dowód wpłaty za wydanie karty parkingowej- 25 zł.

Uprawnienia, jakie daje karta parkingowa to:
—    Parkowanie w miejscach oznaczonych „kopertą”; są to miejsca przeznaczone do parkowania dla osób niepełnosprawnych
—    Niestosowanie się do następujących znaków drogowych:
o    B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
o    B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
o    B-3a zakaz wjazdu autobusów
o    B-4 zakaz wjazdu motocykli
o    B-10 zakaz wjazdu motorowerów
o    B-35 zakaz postoju
o    B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
o    B-38 zakaz postoju w dni parzyste
o    B-39 strefa ograniczonego postoju
Kartę należy umieszczać w widocznym miejscu za szybą samochodu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2003 nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 30.03.2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. 2004 nr 67 poz. 616)