Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla osób niepełnosprawnych arrow Chciałabym założyć swoją działalność, od czego zacząć. Jakie procedury...

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniChciałabym założyć swoją działalność, od czego zacząć. Jakie procedury...

Chciałabym założyć swoją działalność, od czego zacząć. Jakie procedury funkcjonują przy założeniu własnej działalności gospodarczej?

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością załatwienia pewnych formalności. Mianowicie:

1.    należy uzyskać wpis w rejestrze:
a) Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź
b) Krajowym Rejestrze Sądowym
Ewidencję Działalności Gospodarczej prowadzi urząd miasta/gminy. Wpisu należy dokonać w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpisu (nawet jeśli działalność miałaby być prowadzona w innej miejscowości). Wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej podlegają tylko przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.
Z kolei wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podlegają m. in.: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo- akcyjne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo- rozwojowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP.  

2. należy udać się do Urzędu Statystycznego po numer REGON
3. trzeba uzyskać z Urzędu Skarbowego Numer Identyfikacji Podatkowej
4. następnie zgłosić w ZUS płatnika składek oraz do ubezpieczenia
5. założyć rachunek bankowy dla przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 nr 168 poz. 1186 z późn. zm.)