Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla osób niepełnosprawnych arrow Jestem na rencie ZUS Słyszałem, że będzie można dorobić do renty...

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniJestem na rencie ZUS Słyszałem, że będzie można dorobić do renty...

Jestem na rencie ZUS Słyszałem, że będzie można dorobić  do renty bez ograniczeń?

Obecna regulacja prawna przewiduje zawieszenie bądź zmniejszenie wypłacania świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z ZUS po uzyskaniu określonego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Zmniejszenie świadczenia następuje, gdy osiągnięty przychód będzie wyższy niż 70% (ale mniejszy niż 130%) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS- w IV kwartale 2008 r. wynagrodzenie to wynosiło 3.096,55 zł. Zatem jeśli przychód przekroczy kwotę 2078,00 zł, renta ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy może ulec zmniejszeniu maksymalnie o kwotę 24% kwoty bazowej- od 1 marca 2009 r. wynosi ona 2.578,26 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy może ulec zmniejszeniu maksymalnie o kwotę wynoszącą 18% kwoty bazowej.
Z kolei zawieszenie renty następuje, gdy przychód przekroczy kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia- od 1 grudnia 2008 r. kwotę 3859,20 zł.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2004 nr 39 poz.353 z późn. zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie kwoty bazowej w 2008 r. (MP. 2009 nr 9 poz. 113)