Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla osób niepełnosprawnych arrow Czy mam prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia...

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniCzy mam prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia...

Czy mam prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia na badania czy muszę wziąć urlop?

Zgodnie z art. 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających oraz w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli powyższe czynności nie mogą zostać przeprowadzone poza godzinami pracy. Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2008 nr 14 poz. 92 ze zm.)