Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla osób niepełnosprawnych arrow Posiadam prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy czy mogę podjąć pracę...

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniPosiadam prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy czy mogę podjąć pracę...

Posiadam prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy czy mogę podjąć pracę zarobkową?

Posiadanie uprawnienia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nie stanowi formalnej przeszkody w możliwości podjęcia zatrudnienia przez taką osobę. Zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą być świadomi konsekwencji wynikających z zatrudnienia osoby pobierającej rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; m. in. osiągnięcie określonego przychodu może wpłynąć za zawieszenie lub zmniejszenie wypłacanego świadczenia. Podjęcie zatrudnienia przez taką osobę może mieć również wpływ na decyzję lekarza orzecznika ZUS w sytuacji ubiegania się o przedłużenie okresu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2004 nr 39 poz. 353 z późn. zm.)