Startarrow Kampania społeczna arrow Czy pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniCzy pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego

Czy pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego?

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

Czy pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego?

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Należy pamiętać, że urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku urlopu bezpłatnego trwającego co najmniej jeden miesiąc, urlop wypoczynkowy ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Np. jeżeli pracownik posiada staż pracy co najmniej 10 lat (czyli wymiar jego urlopu wynosi 26 dni). i zwrócił się do pracodawcy o urlop bezpłatny trwający 1 miesiąc, to jego wymiar urlopu zostanie obniżony o 1 miesiąc, a więc pracownikowi będzie przysługiwać w tym roku, w którym przebywał na urlopie bezpłatnym 24 dni urlopu wypoczynkowego bo 26 (przysługujący wymiar urlopu) podzielony na 12 miesięcy razy 11 (przepracowane miesiące) = 23,83, a zgodnie z zasadą zaokrąglenia na korzyść pracownika będzie to 24 dni. Pracownik może wystąpić do pracodawcy o udzielenie mu urlopu bezpłatnego w celu podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy w takim przypadku urlop bezpłatny wliczany jest do stażu pracy. W przypadku udzielania urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z takiego urlopu, jednakże tylko z ważnych przyczyn.