Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Doradca zawodowy arrow Jak napisać list motywacyjny

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
Jak napisać list motywacyjny

Jak powinien wyglądać list motywacyjny?

Zadaniem listu motywacyjnego jest zachęcenie potencjalnego pracodawcy do zaproszenia Cię na spotkanie, powinieneś w nim zatem udowodnić, że jesteś najlepszym kandydatem na oferowane stanowisko. Standardowy list motywacyjny zawiera trzy akapity, z których każdy spełnia w tekście inną rolę:

Jak powinien wyglądać list motywacyjny?

 

Zadaniem listu motywacyjnego jest zachęcenie potencjalnego pracodawcy do zaproszenia Cię na spotkanie, powinieneś w nim zatem udowodnić, że jesteś najlepszym kandydatem na oferowane stanowisko. Standardowy list motywacyjny zawiera trzy akapity, z których każdy spełnia w tekście inną rolę:

 

1. Przedstawienie siebie oraz powodu wysłania listu

 Już pierwszy akapit powinien przyciągnąć uwagę dyrektora personalnego. Przede wszystkim należy się w nim przedstawić oraz wyjaśnić powody, dla których kierujemy list do tego, a nie innego adresata. Jeśli powołujesz się na ogłoszenie rekrutacyjne, pamiętaj o podaniu źródła ogłoszenia, nazwy stanowiska i numeru referencyjnego. Jeśli zaś wysyłasz swoją ofertę spontanicznie, postaraj się w inny sposób wyjaśnić przyczyny, dla których ubiegasz się o pracę w danej firmie, wskazując podobieństwa łączące Cię z potencjalnym pracodawcą, np. pracujesz w tej samej branży, masz podobne zainteresowania zawodowe albo śledzisz losy firmy lub branży w środkach masowego przekazu. Jeżeli do pracodawcy skierował Cię wspólny znajomy, warto powołać się na niego.

 

2. Twoje kwalifikacje i osiągnięcia

Wykorzystaj tę część listu na przedstawienie możliwości wykorzystania Twoich umiejętności i doświadczeń z korzyścią dla firmy, opisując zakres swoich dotychczasowych obowiązków, projekty, które prowadziłeś lub, w których uczestniczyłeś. Podkreśl swoje doświadczenia i wiedzę, które korespondują z wymaganiami stanowiska. Uwypuklij swoje atuty, zwróć uwagę na te cechy osobowe, które mogą być przydatne w pracy. Nie pisz o tym, jak sam skorzystasz na pracy w firmie. Ogranicz do minimum użycie słowa "ja" i używaj go jedynie w kontekście "oto jak ja mogę wam pomóc".

 

3. Opis dalszych działań

W ostatnim akapicie wyraźnie zasygnalizuj gotowość stawienia się na rozmowę rekrutacyjną. Napisz również jak potencjalny pracodawca może się z Tobą skontaktować. Tę część listu możesz również wykorzystać do udzielenia wyjaśnień, dotyczących spraw niewynikających jasno z życiorysu - np. dłuższych przerw w zatrudnieniu.

 

4. Forma

Forma listu motywacyjnego jest tak samo ważna, jak jego treść. List jest dla pracodawcy pierwszą próbką umiejętności komunikowania się kandydata, a przecież nikt nie chce zatrudnić osoby, która ma trudności z komunikacją. Pamiętając o tym, przyjrzyjmy się, co zrobić, aby list motywacyjny wyglądał profesjonalnie i właściwie spełniał swoją rolę:


a) List motywacyjny powinien być krótki i treściwy. Pracodawca przeczyta go jeśli nie będzie musiał tracić czasu na zapoznawanie się z niepotrzebnymi szczegółami. Nie powinien przekraczać objętościowo jednej strony formatu A4.

 

b) Piszemy go na komputerze, chyba że pracodawca zaznaczy inaczej w ogłoszeniu.

 

c) Nie stosujemy żadnych graficznych ozdobników, chyba że ubiegamy się o stanowisko grafika lub inne, związane z projektowaniem artystycznym.

 

d) Drukujemy na tym samym papierze, co w CV; najlepiej białym lub w odcieniu bieli.

 

e) Używamy standardowej czcionki o wielkości 12 punktów. Stosujemy litery jak w zdaniu; cały tekst napisany przy użyciu wielkich liter nie jest czytelny i nasuwa wątpliwości, co do umiejętności pisania i komunikowania się kandydata.

 

f) Dokument ma charakter typowej korespondencji urzędowej. Jest formą oferty. Powinien zatem zawierać dane adresata i nadawcy oraz datę. U góry, w prawym rogu kartki zamieszczamy w kolejnych linijkach swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres e-mail. Poniżej, w odstępie jednej linijki zamieszczamy datę nadania listu. Następnie przenosimy się na lewą stronę i tam wpisujemy dane adresata. Poniżej, w odstępie minimum jednej linijki, umieszczamy odpowiedni zwrot grzecznościowy: "Szanowna Pani" lub „Szanowny Panie". Następnie przechodzimy do właściwej treści listu.

 

g) Tekst powinien być podzielony na części poświęcone różnym zagadnieniom. Standardowo dzielimy go na trzy akapity.

 

h) Kończymy list formułą grzecznościową: "Z poważaniem" i odręcznym podpisem, pod którym wpisujemy drukowanymi literami swoje imię i nazwisko.

 

i) Koniecznie zadbaj o poprawność językową i gramatyczną listu. Nie możesz sobie pozwolić na żadne błędy ortograficzne!