Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2007 arrow Laureaci

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniLaureaci Konkursu Lodołamacze 2007
Znamy już laureatów Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2007, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Wielka Gala w warszawskich Łazienkach zgromadziła wiele osób ze świata polityki, mediów i organizacji pozarządowych. Nie oni jednak byli bohaterami wczorajszego wieczoru, ale laureaci Konkursu.

obraz_378.jpg
Według Marii Kaczyńskiej, Małżonki Prezy- denta RP – patronki honorowej konkursu, takie ogólnopolskie inicjatywy są bardzo potrzebne. - Jestem pewna, że dzięki nim, coraz więcej firm będzie otwierało drzwi przed niepełnosprawnymi – dodała. Szerszy społe- czny aspekt Konkursu zaznaczała również Barbara Pokorny, przewodnicząca Rady Krajowej POPON, która podkreślając, iż nie jest on utworzony jedynie z myślą o przedsiębiorcach, ale przede wszystkim o osobach niepełnosprawnych. - Potwierdzeniem tego jest fakt utworzenia przez nas w tym roku dodatkowej kategorii – przedsiębiorca osoba niepełnosprawna. Chcemy w ten sposób podkreślić wkład wszystkich osób niepełnosprawnych w rozwój rynku pracy, także tych którzy sami są przedsiębiorcami -  mówiła na gali Barbara Pokorny.

W tym roku niezależna kapituła dokonała wyboru w czterech kategoriach Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek Pracy, Pracodawca Nieprzedsiebiorca oraz  Pracodawca Osoba Niepełnosprawna. Ponadto przyznane zostały dwie dodatkowe statuetki: Super Lodołamacz i Lodołamacz Specjalny.


Kategoria Zakład Pracy Chronionej
 
Zelan Antoni Zieliński w Nakle nad Notecią

obraz_424.jpgKapituła uznała, że firma Zelan pozytywnie wyróżnia się liczbą niepełnosprawnych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych. Ponad połowa pracowników firmy wzięła udział w szkoleniach zawodowych. Firmę wyróżnia bardzo dobra współpraca z samorządem lokalnym.

Kategoria Otwarty Rynek Pracy

Zakład Mechaniki i Elektroniki „Zamel” z Pszczyny

obraz_444.jpgKapituła uznała, że firma skutecznie łączy sukces ekonomiczny z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych. Pracodawca funkcjonując na otwartym rynku pracy wyróżnia się bardzo wysokim wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Uwagę Kapituły zwrócił również fakt, iż firma Zamel oferuje swoje usługi nie tylko na rynek ogólnopolski, ale również europejski, co jest dowodem na jej globalne funkcjonowanie. Jest mocno zaangażowana w życie lokalnej społeczności wspiera drużyny sportowe, szkoły i akcje charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych. Zakład pozytywnie wyróżnia się odpowiednim przystosowaniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.Kategoria Pracodawca Nieprzedsiębiorca 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

obraz_460.jpgKapituła uznała, że działalność MOPS w Krakowie przyczynia się do stworzenia wizerunku urzędnika profesjonalisty wrażliwego na ludzkie potrzeby, za wieloletnią działalność z osobami i na rzecz osób niepełnosprawnych, profesjonalizm, życzliwość dla osób niepełnosprawnych, za wielkie serce i wsparcie okazywane niepełnosprawnym. Kapituła uznała, że działalność Ośrodka stanowi dla innych urzędów doskonały przykład tego jak, instytucje publiczne powinny wypełniać misję, jaką jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Członkowie Kapituły podkreślają, że działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie „jest widoczna w mieście”, co w przypadku dużych miast jest niezwykle trudne.


obraz_488.jpgW tej kategorii Kapituła postanowiła przyznać dodatkowe wyróżnienie dla Fundacji „Praca dla Niewidomych” – Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie.

Kapituła zaznacza, że Fundacja prowadzi swoją działalność na rzecz niepełnosprawnych na terenie szczególnie trudnym, jakim są obszary wiejskich. Fundacja dostrzega i przełamuje problemy niepełnosprawnych w małych społecznościach.Kategoria Pracodawca Osoba Niepełnosprawna

Anna i Radosław Olakowie prowadzący pub integracyjny "Dwie dłonie" w Łodzi

obraz_550.jpgKapituła podkreśla, że twórcy pubu autentycznie integrują świat słyszących z niesłyszącymi. Forma działalności przyjęta przez Annę i Radosława Olaków jest przykładem nowatorskiego podejścia do problemów niepełnosprawnych. Działalność pubu przyczynia się do tworzenia społeczności, która w sposób niezwykle ciekawy i innowacyjny integruje świat ludzi niesłyszących i słyszących stanowi pomost między tymi dwoma światami.
Super Lodołamacz 
 
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
 
obraz_498.jpgKapituła uznała, za szczególnie znaczący wkład Fundacji w skuteczne propagowanie pozytywnego wizerunku osób niepełno- sprawnych w polskim społeczeństwie, jako jego aktywnych, pełnowartościowych człon- ków, Wśród pracowników Fundacji znajduje się 25% osób niepełnosprawnych, Fundacja nie tylko propaguje integrację, ale sama wciela ją w życie. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla Anny Dymnej i pracowników jej Fundacji za niezłomna postawę i pracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.Lodołamacz Specjalny

ks. Krzysztof Bąk

obraz_391.jpgKapituła uznała, że ks. Krzysztof Bąk swoją wieloletnią działalnością buduje środowisko przyjazne osobom niepełnosprawnym, spieszy z pomocą duchową i materialną wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.