Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2018 arrow info.Katowice: Fundacja Transgresja z Katowic Super Lodołamaczem

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni Medialni


info.Katowice: Fundacja Transgresja z Katowic Super Lodołamaczem

W Teatrze Korez w Katowicach odbyła się Gala Regionalna dla województw Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego, XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023, podczas której nagrodzono pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, a także instytucje i  organizacje wrażliwe społecznie na niepełnosprawność.

 

Gala rozpoczęła się od uczczenia chwilą ciszy, zmarłego w tym roku katowiczanina, senatora Marka Plury, który był osobą bardzo zaangażowaną społecznie, poruszającą się na wózku.

Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To także pracodawcy otwarci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój.

W tym roku podczas XVIII edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze uhonorowano Laureatów w 10 kategoriach:

• Zatrudnienie chronione

• Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa

• Otwarty rynek pracy

• Instytucja

• Biznes Odpowiedzialny Społecznie- Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)

• Dziennikarz bez barier

• Przyjazna przestrzeń -dostępność cyfrowa

• Zdrowa Firma

• Super Lodołamacz

• Lodołamacz Specjalny

W kategorii Super Lodołamacz decyzją Kapituły regionalnego etapu konkursu zwyciężyła Fundacja Transgresja z Katowic, która działa dla i na rzecz osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, a zwłaszcza osób głuchoniewidomych.

Fundacja Transgresja powstała z inicjatywy Katowiczanina Krzysztofa  Wostala, który jest głuchoniewidomy i przy wsparciu Agnieszki Majnusz, tłumacza-przewodnika osób głuchoniewidomych, po to, aby wspierać ludzi z niepełnosprawnościami sensorycznymi w przekraczaniu różnych granic, zwłaszcza: biologicznych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych, symbolicznych i innych, które powstały wskutek ich niepełnosprawności oraz by niwelować granice podziału na świat ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych. 

Fundacja pokazuje także osoby z niepełnosprawnościami, jako ludzi pełny dobrej energii, niosących pomoc innym, będących źródłem inspiracji.

Gala Ogólnopolska konkursu odbędzie się 12 października w Zamku Królewskim w Warszawie.