Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2017 arrow Fundacja MIR: Pracodawcy wrażliwi społecznie nagrodzeni

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniFundacja MIR: Pracodawcy wrażliwi społecznie nagrodzeni

W Rzeszowie odbyła się uroczysta gala finałowa regionalnego etapu konkursu „Lodołamacze 2023”. To już osiemnasta edycja tego wydarzenia, które wyróżnia firmy, instytucje, organizacje oraz osoby za ich działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Gala odbyła się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie poznaliśmy laureatów z czterech województw: lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego i podkarpackiego. Wartościowe statuetki przyznano w ośmiu różnych kategoriach, nagradzając zaangażowanie w zakresie zatrudnienia chronionego, rehabilitacji społeczno-zawodowej, otwartego rynku pracy, przyjaznych przestrzeni i dostępności, zdrowego prowadzenia biznesu, dziennikarstwa bez barier oraz biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart, wyraziła swoją radość z faktu, że ta ważna gala odbywa się w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Podczas uroczystości podkreślono, jak istotny jest wkład osób z niepełnosprawnościami w każdym miejscu pracy. Osoby te przynoszą do firmy nie tylko swoją determinację, ale również radość z wykonywania obowiązków oraz umiejętność pracy w zespole. Zwrócono uwagę na konieczność doceniania zarówno tych, którzy podejmują stałe zatrudnienie, jak i tych, którzy aktywnie działają na rzecz tworzenia odpowiednich warunków dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Kapituła konkursu przyznała również honorowy tytuł „Lodołamacza Specjalnego” oraz tytuł „Super Lodołamacza”. To wyjątkowe wyróżnienia, które podkreślają szczególny wkład laureatów w integrację osób z niepełnosprawnościami oraz tworzenie przyjaznych miejsc pracy.

 

Ogólnopolski finał konkursu „Lodołamacze” odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie 12 października. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

 

Kampania „Lodołamacze” promuje ideę likwidacji barier, zarówno fizycznych, jak i społecznych, które utrudniają osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Konkurs zachęca pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym rozwijanie swoich umiejętności i realizowanie swoich pasji.

 

Ideą konkursu jest również przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz zachęcanie do integracji tych osób w miejscu pracy. To ważna inicjatywa, która już od osiemnastu lat wspiera osoby niepełnosprawne i pracodawców w tworzeniu bardziej równych szans na rynku pracy.

 

Podczas tegorocznej Regionalnej Gali „Lodołamacze 2023” wyróżnienia otrzymały różne firmy i instytucje, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

źródło: http://mir.org.pl/