Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2017 arrow Kurier Rzeszowski: Regionalny etap Konkursu Lodołamacze 2023

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniKurier Rzeszowski: Regionalny etap Konkursu Lodołamacze 2023

Podczas uroczystości w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w poznaliśmy laureatów z czterech województw: lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego i podkarpackiego. Statuetki zostały przyznane w ośmiu kategoriach: zatrudnienie chronione, rehabilitacja społeczno-zawodowa, otwarty rynek pracy, instytucja, przyjazna przestrzeń-dostępność, zdrowa firma, dziennikarz bez barier i biznes odpowiedzialny społecznie.

 

 

Kapituła konkursu przyznała również wyjątkowe wyróżnienia, a mianowicie honorowy tytuł „Lodołamacza Specjalnego” oraz prestiżowy tytuł „Super Lodołamacza”.

Ogólnopolski finał tego wyjątkowego wydarzenia odbędzie się w malowniczym Zamku Królewskim w Warszawie dnia 12 października. To niezwykłe wydarzenie jest organizowane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Bardzo się cieszę, że to ważne wydarzenie – regionalny etap konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie – może się odbywać właśnie tutaj – w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Dzisiejsza uroczystość jest szczególną okazją, aby podziękować wszystkim tym, którzy każdego dnia angażują się w rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnościami, tworząc nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy, dostrzegają w tym sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej tej właśnie grupy, dając szansę na samodzielność, niezależność finansową, rozwój osobisty i zawodowy oraz realizację pasji i zainteresowań. Osoby z niepełnosprawnościami wnoszą bardzo dużo do każdego zakładu pracy.  Przede wszystkim determinację, radość z wykonywania obowiązków, umiejętność pracy w zespole. Trzeba zatem doceniać zarówno tych, którzy – przełamując swoje słabości – podejmują stałe zatrudnienie, jaki i tych, którzy są zdeterminowani do tego, by odpowiednie warunki dla osób z niepełnosprawnościami tworzyć

Ewa Leniart, wojewoda Podkarpacki

Kampania „Lodołamacze” jest w pełni poświęcona promowaniu idei likwidacji wszelkich barier, które stoją na drodze osób niepełnosprawnych, zarówno w sferze zawodowej, jak i społecznej. To staranie ma na celu wspieranie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, aby mogły pełnoprawnie uczestniczyć w życiu codziennym.

Nadrzędną koncepcją konkursu „Lodołamacze” jest przełamywanie wszelkich stereotypów oraz uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Jest to inicjatywa, która promuje integrację tych osób oraz tworzenie dla nich nowych możliwości zatrudnienia, jednocześnie podnosząc standard już istniejących stanowisk pracy. Pragniemy, aby idea tego konkursu dotarła do tych pracodawców, którzy jeszcze nie mieli okazji zetknąć się z problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych. Chcemy, aby dzięki dzieleniu się doświadczeniami przekonali się, że osoby z niepełnosprawnościami są znakomitymi pracownikami, oddanymi sprawom firmy i gotowymi zaangażować się w rozwijanie jej potencjału.

LAUREACI lubelskiej, małopolskiej, podkarpackiej, podlaskiej Regionalnej Gali XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023:

Kategoria Zatrudnienie Chronione
I miejsce:
Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego,
20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35
II miejsce:
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży,
18-401 Łomża, ul. Sikorskiego 222
III miejsce:
Spółdzielnia SIMECH w Oświęcimiu,
ul. Zakładowa 1 32-600 Oświęcim

Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce:
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie,
35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3
II miejsce:
„LIBREX” Izabela Orzeł w Lublinie
20-329 Lublin, ul. Chemiczna 5
III miejsce:
WOMAI Centrum Nauki i Zmysłów w Krakowie,
31-831 Kraków, ul. Pawia 34

Kategoria Instytucja
I miejsce:
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie,
ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów
II miejsce:
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” Lublin,
20 – 011 Lublin, Al. Józefa Piłsudskiego 22
III miejsce:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” w Kolbarku,
Źródlana 3, 32-310 Klucze
Wyróżnienie:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A; 15-097 Białystok

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
I miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie,
ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
II miejsce:
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie,
21- 020 Milejów, Jaszczów 211
III miejsce:
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS” w Krakowie,
Rondo Mogilskie 1 , 31-516 Kraków

Kategoria Zdrowa Firma
ML SYSTEM Spółka Akcyjna w Zaczerniu,
36-062 Zaczernie 190G

Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa
I miejsce:
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów
Wyróżnienie:
Fundacja Pełna Życia – Fort Sidzina w Krakowie,
ul. Dunajewskiego 5/29, 31-133 Kraków

Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
I miejsce:
Masterpress S.A. w Białymstoku,
15-569 Białystok, ul. Jacka Kuronia 5
II miejsce:
FIBRAIN Sp. z o.o. w Zaczerniu,
36-062 Zaczernie, Zaczernie 190 F
III miejsce:
Spółdzielnia Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej,
21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 35

Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce:
Edyta Wołosik Polskie Radio Białystok
Wyróżnienie:
Wojciech Wójcik Polskie Radio Rzeszów

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2023
Fundacja im. Brata Alberta

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023
Agnieszka Zańko

 

Dodał: Krzysztof Gałkowski
 Źródło: http://kurierrzeszowski.pl/