Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2013 arrow VIP: Lodołamacze 2017  niepełnosprawni nie są niewidzialni

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
VIP: Lodołamacze 2017  niepełnosprawni nie są niewidzialni
27 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 12. gala konkursu Lodołamacze, skierowanego do pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, tym razem w nieco zmienionej formie.

 

Choć założenia i cele tegorocznej edycji konkursu Lodołamacze pozostały niezmienne, to jego zasady były nieco inne. Przede wszystkim pojawiły się nowe kategorie oceny i przyznawania nagród. Oprócz dotychczasowych kategorii: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy i instytucja kapituła analizowała również zgłoszenia w kategoriach: przyjazna przestrzeń, w której wyróżniano obiekty i przestrzenie publiczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zdrowa firma, adresowanej do pracodawców, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników i rozwijają różnego rodzaju aktywności (programy zdrowotne, zajęcia sportowe, badania profilaktyczne, działania edukacyjne), oraz dziennikarz bez barier dla dziennikarzy telewizyjnych, radiowych i prasowych, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem. Niezależne kapituły wyłoniły również laureatów dwóch nagród dodatkowych: Super Lodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.Laureatami XII edycji zostali m.in.: firma MetalERG z Oławy, „Dalej Razem” z Zielonej Góry, Politechnika Wrocławska, Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych z Torunia, Spółdzielnia Socjalna Równość z Krakowa, Kopalnia Soli Wieliczka. W kategorii Dziennikarz bez barier uhonorowano Bernadetę Szczyptę z Radia Rzeszów. Ponadto kapituła przyznała tytuły honorowe dla Fundacji Bez Tajemnic oraz rzecznika Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych Bartłomieja Skrzyńskiego.


– Czy nasze społeczeństwo jest już tak otwarte na osoby z niepełnosprawnością, że nie potrzebujemy dobrych wzorców i przykładów? – pytał podczas gali Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Podczas swojego przemówienia nawiązał do trzech nowych kategorii, które w tym roku uzupełniły formułę konkursu.–Społeczna odpowiedzialność biznesu, tak ważna w życiu każdej firmy, to także dbałość o życie i zdrowie pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, dla których ten problem ma szczególne znaczenie. Stąd pomysł nowej kategorii Zdrowa firma, która ma promować liderów w realizacji tej formy społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie możemy zapomnieć, iż współcześnie od mediów oczekujemy ciekawego i rzetelnego podejmowania ważnych społecznie tematów, także tematów dotyczących osób z niepełnosprawnością. Zadaniem współczesnego dziennikarza jest przekraczanie wszelkich barier, także tych związanych z uprzedzeniami i stereotypami wobec osób z niepełnosprawnością. Dlatego w kategorii Dziennikarz bez barier chcemy takich dziennikarzy pokazać i nagrodzić. Nasze społeczeństwo się zmienia, coraz więcej mamy osób starszych, dlatego przyjazna przestrzeń to nie tylko oczekiwanie osób z niepełnosprawnością. Warto promować miejsca, gdzie przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich, stąd pomysł tej kategorii. Pamiętajmy przyjazna przestrzeń to przestrzeń społecznej integracji, gdzie wszyscy powinni czuć się dobrze – mówił Jan Zając.W tym roku po raz trzeci honorowy patronat nad konkursem objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, podkreślając, że poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest zbyt niski. – Udowodniliście państwo, że niepełnosprawność absolutnie nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów tak w życiu społecznym, jak i zawodowym – powiedziała podczas XII gali Lodołamacze małżonka prezydenta RP.


Dodała, że tylko taka postawa powoduje, że „możemy mienić się społeczeństwem prawdziwie nowoczesnym”. Pierwsza Dama podziękowała wszystkim, którzy pomagają osobom z niepełnosprawnościami, a w szczególności pracodawcom, którzy dają im zatrudnienie.Galę wręczenia nagród poprowadził Tomasz Kammel, a uświetniły ją występy Artura Andrusa i Tomasza Kowalskiego oraz pokaz tanga w wykonaniu Iwony Cichosz – Miss Świata Osób Niesłyszących i Stefano Terrazzino.


Fot. archiwum organizatora

Źródło: magazynvip.pl/