Startarrow Etap regionalny arrow lub., małop., podkarp.,świętokrz. arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
Kapituła Konkursu Lodołamacze 2019  

lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie


 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski
 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
 • Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
 • Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina
 • Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Krzysztof Słoń – Senator RP
 • Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm RP
 • Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP
 • Urszula Rusecka – Poseł na Sejm RP
 • Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON
 • Jerzy Dębski – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON
 • Maciej Szymański – Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON
 • Andrzej Michalski – p.o. Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON
 • Ks. Piotr Poterała – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
  Józef Bajdel Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie
 • Barbara Kiełt – Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
 • Małgorzata Wojda – Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie
 • Adam Panek – Dyrektor PUP Rzeszów
 • Andrzej Zając – Dyrektor PUP w Bochni, Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy
 • prof. dr hab. Bogusław Marek – Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ds. Studentów Niepełnosprawnych
 • Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
 • Antoni Matyasik – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON
 • Krzysztof Tokarz – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON