Startarrow Galeria arrow Galeria 2014

Wersja dla osób niedowidzących










Ogólnopolscy Patroni Medialni



Galeria Gali Lodołamaczy we Wrocławiu




Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A.

II miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie


III miejsce: Spółdzielnia Inwalidów "Jedność"






Laureaci Zatrudnienie Chronione:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A., Tomasz Gdowski - Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu, Sławomir Piechota - Poseł na Sejm, Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, Spółdzielnia Inwalidów "Jedność", Jan Zając Prezes POPON

Kategoria Otwarty Rynek Pracy  
I miejsce: Stowarzyszenie Świętego Celestyna


II miejsce: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

III miejsce: DOTI Spółka Jawna Manufaktura Draży Czekoladowych D.M. Mroczkowscy





Laureaci Otwarty Rynek Pracy: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, prof. Alicja Chybicka - Senator RP, Lilla Jaroń - Sekretarz Województwa Dolnośląskiego, Stowarzyszenie Świętego Celestyna, DOTI Spółka Jawna Manufaktura Draży Czekoladowych D.M. Mroczkowscy, Jan Zając - Prezes POPON

Kategoria Instytucja  
I miejsce: Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje Nowe Możliwości"

II miejsce: Polski Związek Głuchych Oddział Opolski


III miejsce: Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu








Laureaci Instytucja: Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, Dorota Purgal - Wiceprezydent Miasta Legnica, Michał Gigołł - Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Wrocławskiej, Marcin Sokołowski - Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON, Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje Nowe Możliwości", Centrum Integracji Społecznej we WrocławiuPolski Związek Głuchych Oddział Opolski

Super Lodołamacz Lodołamacz Specjalny
Fundacja "Promyk Słońca"

Jarosław Duszak

   
Ambasador Konkursu w regionie dolnośląsko-opolskim
Pani Anna Wyszkoni