Startarrow Etap centralny arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniKapituła Centralna Konkursu Lodołamacze 2024

Krzysztof Gawkowski
Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Cyfryzacji

Łukasz Krasoń
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Monika Sikora
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich
Zbigniew Derdziuk
Prezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Tomasz Chróstny
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Marcin Stanecki
Główny Inspektor Pracy
Jan Filip Libicki
Senator RP
Piotr Kandyba
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Jagna Marczułajtis-Walczak
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, z-ca przewodniczącego komisji polityki społecznej
Sławomir Piechota
Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Łukasz Jankowski
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Tomasz Sajor
Dyrektor TVP Info
prof. dr hab. Piotr Wachowiak
Rektor Szkoły Głównej Handlowej
prof. dr hab. Alojzy Zbigniew Nowak
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
Przemysław Kulik
Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju Lider ds. społecznych (Social Officer) w Komitecie ESG BGK
dr Marta Szymborska
Head Of Marketing Communications, PR & ESG, GS1
Bartosz Sowier
Dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji, Pracodawcy RP
Krzysztof Jedlak
Redaktor Naczelny Dziennik Gazeta Prawna
Michalina Topolewska
Redaktor Dziennik Gazeta Prawna