Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2012 arrow Laureaci

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniLAUREACI OGÓLNOPOLSCY KONKURSU LODOŁAMACZE 2012

 

Kategoria Zatrudnienie Chronione

 

I miejsce – MTM Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Tadeusz Szczepański, Warszawa

 

Statuetka LODOŁAMACZA przyznana została za pomoc w wyrównywaniu szans osób, które są szczególnie zagrożone wykluczeniem z rynku pracy. Firma posiada status zakładu pracy chronionej od 1994 r. Osoby z niepełnosprawnością stanowią ponad 70% załogi. Zatrudnia aż 190 osób ze schorzeniami specjalnymi. Firma jest prawdziwym LODOŁAMACZEM – w 2011 r. mimo niekorzystnych zmian w prawie utworzonych zostało blisko 50 nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.

 

II miejsce – Hotel „Gracja” Józef Kuczyński, Gorzów Wielkopolski

 

Statuetka LODOŁAMACZA przyznana została za to, że firma dużą wagę przywiązuje do integracji osób niepełnosprawnych. Firma włącza osoby niepełnosprawne do aktywnego trybu życia zawodowego, i osobistego. Istnieje szczególna dbałość o przystosowanie stanowisk pracy zgodnie ze stopniem niepełnosprawności oraz predyspozycjami psychofizycznymi. Otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los, chorych lub borykających się z problemami finansowymi to misja firmy.

 

III miejsce – Spółdzielnia Inwalidów Branży Metalowej Tuchmet z Tucholi

 

Statuetka Lodołamacza przyznana została za długoletnie i konsekwentne działania na polu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Spółdzielnia zatrudnia osoby niepełnosprawne nieprzerwanie od 1951 r. Pomimo niekorzystnych zmian przepisów oraz czasami trudnej sytuacji gospodarczej stale jest największym zakładem zatrudniającym osoby niepełnosprawne w zagrożonym wysokim bezrobociem regionie Tucholi .W firmie znalazło zatrudnienie 81 osób niepełnosprawnych co stanowi prawie 90% wszystkich pracowników zakładu. Osoby niepełnosprawne zatrudnione są na wszystkich stanowiskach od kierowniczych po robotnicze. W 2011 r. w firmie powstało 5 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Kategoria Otwarty Rynek Pracy

 

Decyzją Kapituły I miejsce nie zostało przyznane

 

II miejsce – Rosmosis – Wawrzyniak Sp. z o.o., Zduny

 

W firmie pracuje 80 osób legitymujących się stopniem niepełnosprawności. Swoje działania na rzecz pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych firma realizuje poprzez ciągłe zwiększanie liczby osób niepełnosprawnych wśród pracowników. Wspiera działalność stowarzyszeń oraz pracujących w firmie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W kwestii dostosowania architektury do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, firma nie zapomina o ograniczeniach jakie sprawia niepełnosprawność. Zarówno od strony architektonicznej jak i całego otoczenia nie znajdziemy żadnych barier z którymi muszą zmagać się niepełnosprawni.


III miejsce – Instytut Edukacji i Rozwoju Alfa Prim, Katowice

 

Zdaniem Kapituły to wyjątkowa i godna naśladowania firma. Firma od samego początku istnienia zatrudnia osoby niepełnosprawne, wśród których, warto podkreślić, przeważają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Specjaliści Instytutu ponadto z pasją i zaangażowaniem uczą między innymi jak komunikować się oraz zachować w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także w jaki sposób efektywnie przeprowadzić obsługę klienta niepełnosprawnego, a także jak zatrudniać osoby niepełnosprawne.

 

Kategoria Pracodawca Nieprzedsiębiorca

 

I miejsce – Muzeum Kinematografii w Łodzi

 

Statuetka przyznana została za przełamywanie barier i oporów społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Kapituła doceniła nowatorstwo, kreatywność i odpowiedzialną politykę w zakresie integracji społecznej, aktywizacji zawodowej i zatrudnienia oraz dostosowanie pomieszczeń instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zaangażowanie we współpracę ze środowiskami osób niepełnosprawnych.


II miejsce – Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnica

 

Instytucja wyjątkowa i godna naśladowania. Biblioteka zatrudnia osoby niepełnosprawne, ale także prowadzi szereg działań służących temu, aby niepełnosprawni mogli korzystać z jej zasobów.
Legnicka Biblioteka gromadzi książki pisane alfabetem Braille’a. Zajmuje się dostarczaniem tych wydawnictw do domów osób niewidomych i niedowidzących. W ramach programu „Książka na telefon” biblioteka wypożycza książki drukowane tradycyjnie, książki z tzw. „dużą czcionką”, „książki mówione” – nagrania na kasetach magnetofonowych, audiobooki, a także nagrania muzyczne. W ciągu roku pracownicy biblioteki dostarczają ok. 1500 książek i blisko 7500 kaset „książki mówionej”. Dzięki pracy Biblioteki średnio 2200 czytelników powyżej 55 roku życia co roku wypożycza ponad 6000 książek i ponad 8000 jednostek zbiorów specjalnych. Biblioteka wspiera twórczość osób niepełnosprawnych oraz inicjuje różnego rodzaju spotkania dla tych osób. Posiada komputer do osób niewidzących. Pracownicy biblioteki znają język migowy.


III miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, Poznań

 

Statuetka LODOŁAMACZA przyznana została za niesienie wielokierunkowej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz i ich rodzinom. W celu realizacji zadań, organizacja utworzyła trzy placówki rehabilitacyjne dziennego pobytu - warsztaty terapii zajęciowej oraz dwie placówki środowiskowego domu samopomocy. Stowarzyszenie zatrudnia w placówkach wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Duży nacisk położony jest na działania Integracyjne mające na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym udział w miarę możliwości we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

 

SUPER LODOŁAMACZ

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu


Stowarzyszenie działa od 1990 roku i jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie przez 20 lat swojej działalności zbudowało markę znaną w całej Polsce (i na Ukrainie) jako profesjonalna i działająca bez zysku organizacja pożytku publicznego wspierająca osoby niepełnosprawne i ich rodziny w sposób systemowy
i szerokoprofilowy w ubogim regionie Zamojszczyzny. Stowarzyszenie prowadzi unikalną w regionie Polski południowo-wschodniej profesjonalną działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, głównie z wczesnym uszkodzeniem mózgu


LODOŁAMACZ SPECJALNY

 

Tomasz Tasiemski


prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tasiemski pracuje w Katedrze Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Został nagrodzony za dotychczasową działalność naukowo-dydaktyczną oraz działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.