Start

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
Laureaci konkursu etapu regionalnego DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKIEGO

Kategoria Zakład Pracy Chronionej


I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2012 otrzymuje: Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL w Twardogórze

Uzasadnienie:

Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL w Twardogórze to firma wrażliwa społecznie i nastawiona na współpracę ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Jej atutem jest doskonałe dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz bardzo dobre warunki socjalne.

Spółdzielnia ma długoletnie doświadczenie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, gdyż tworzy stanowiska pracy dla tych osób już od 1950 roku. Aktualnie zatrudnia aż 150 pracowników niepełnosprawnych, w tym 15 ze schorzeniami specjalnymi.

Zakład posiada infrastrukturę dostosowaną do potrzeb swych niepełnosprawnych pracowników, która pozwala na prowadzenie rehabilitacji oraz profilaktyki zdrowotnej. Dysponuje własną  salą do kinezyterapii oraz stanowiskami do fizykoterapii wraz z podstawowym sprzętem i wykwalifikowanym personelem. W firmie znajdują się również gabinety przyjęć dla lekarzy pierwszego kontaktu, medycyny pracy oraz stomatologa.

W celu ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL

prowadzi systematyczne szkolenia.

Poza działaniami mającymi na celu wsparcie niepełnosprawnych pracowników firmy zakład współpracuje od wielu lat z lokalną szkołą specjalną (dla dzieci niepełnosprawnych) oraz z lokalnym kołem emerytów, rencistów i inwalidów, wspomaga również finansowo środowisko lokalne w organizacji różnego typu akcji i działań np. Caritas i OSP.

Fakt funkcjonowania zakładu pracy chronionej, zatrudniającego tak wiele osób niepełnosprawnych, a jednocześnie konkurującego swoimi wyrobami z firmami z globalnego rynku pracy jest najlepszą promocją aktywności osób niepełnosprawnych.


II miejsce i srebrny medal: LPP Sp. z o.o. w Legnicy


III miejsce i brązowy medal: Konsalnet Inowopol Spółka z o.o. ZPChr


Dodatkowo wyróżnienia otrzymali:

  • IMPEL Cleaning Sp. z o. o.
  • Brzeskie Centrum Handlowe MARKO ZPChr Scelina Marek i spółka- Sp. J.


Kategoria Otwarty Rynek


I miejsce i Statuetkę LODOAŁMACZ 2012 otrzymuje: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Uzasadnienie:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu  jest wyjątkowym i godnym naśladowania pracodawcą, który od samego początku istnienia zatrudnia osoby niepełnosprawne, również ze schorzeniami specjalnymi. WZSOZ wyróżnia bardzo dobre dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zespole pracują na różnych stanowiskach: w podstawowej działalności medycznej, administracji oraz obsłudze klienta. Od 2010 roku WZSOZ uczestniczy w programie „TRENER” dzięki, któremu wszyscy niepełnosprawni pracownicy mogą liczyć na wsparcie i pomoc w poznaniu nowej pracy, a pracownicy ze „schorzeniami specjalnymi” pracują w tzw. indywidualnym harmonogramie czasu pracy.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu  doskonale rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych, dlatego też oprócz pomocy swoim niepełnosprawnym pracownikom podejmuje szereg działań mających na celu zapobieganie niepełnosprawności oraz ograniczenie jej ujemnych skutków. Realizuje m. in.  program Stop Amputacjom mający na celu wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej autorski program rehabilitacji psycho – fizycznej dla kobiet po mastektomii oraz uczestniczy w realizacji pilotażowego Programu Rządowego pod nazwą „ Program wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu  posiada certyfikat „Urząd przyjazny niepełnosprawnym”.


II miejsce i brązowy medal: AmRest Sp. z o.o.


III miejsce i srebrny medal: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. w Polkowicach


Kategoria Pracodawca Nieprzedsiębiorca


I miejsce i Statuetkę LODOAŁMACZ 2012 otrzymała: Legnicka Biblioteka Publiczna

Uzasadnienie:

Legnicka Biblioteka Publiczna jest wyjątkową i godną naśladowania instytucją. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż LBP nie tylko zatrudnia osoby niepełnosprawne, ale także prowadzi szereg działań dla innych niepełnosprawnych aby mogli korzystać z jej bogatych zasobów.

Legnicka Biblioteka gromadzi książki pisane alfabetem Braille’a. Zajmuje się dostarczaniem tych wydawnictw do domów osób niewidomych i niedowidzących. W ramach programu „Książka na telefon” biblioteka wypożycza książki drukowane tradycyjnie, książki z tzw. „dużą czcionką”, „książki mówione” – nagrania na kasetach magnetofonowych, audiobooki a także nagrania muzyczne. W ciągu roku pracownicy biblioteki dostarczają ok. 1500 książek i blisko 7500 kaset „książki mówionej”. Dzięki pracy Biblioteki średnio 2200 czytelników powyżej 55 roku życia co roku wypożycza ponad 6000 książek i ponad 8000 jednostek zbiorów specjalnych.

Ponadto LBP daje możliwość rozwoju twórczego osób niepełnosprawnych, poprzez wydawanie ich tomików poezji i prozy. Biblioteka jest również inicjatorem spotkań z osobami niepełnosprawnymi m. in. osobami zrzeszonymi w legnickim oddziale Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Nadzieja” oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka”. 

W 2006 roku przy wsparciu MKiDN Biblioteka utworzyła „Kawiarenkę Internetową dla Seniorów”, w której znalazł się komputer dla osób niewidzących. Dodatkowo Biblioteka przeszkoliła dwóch bibliotekarzy w języku migowym, a także wprowadziła do placówek „System Komunikacji Niewerbalnej Równość Człowieka Głuchego”. System  polega na zapewnieniu komunikacji z wykorzystaniem tłumacza języka migowego, poprzez Internet, co zapewniło stały i bezpośredni dostęp do zbiorów bibliotecznych również osobom niesłyszącym.

II miejsce i srebrny medal : Politechnika Wrocławska

III miejsce i brązowy medal : Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Dodatkowo wyróżnienie otrzymał: Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze


Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:


SUPER LODOŁAMACZ 2012Tytuł Super Lodołamacza otrzymujeStowarzyszenie Klub Kibiców 

Niepełnosprawnych  KKN

Uzasadnienie:

Stowarzyszenie KKN powstało 1-go kwietnia 2011 r. na bazie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław, założonego 28 października 2008 roku.

Stowarzyszeniem KKN kierują osoby niepełnosprawne z Pawłem Parusem na czele jako Prezesem, dla którego działalność ta stała się wielką pasją, jego wypowiedź najlepiej opisuje idę stowarzyszenia:

„2 maja minęła 11-sta rocznica mojego wypadku. Miało być smutno. Koledzy zorganizowali piknik nad Odrą. Kolumny, sprzęt do miksowania muzyki, grill i grupa kapitalnych ludzi. Zamiast nostalgii była zabawa. Czy nie o to w tym wszystkim chodzi? Gdy nie ma meczu piłkarskiego pojawiamy się na innych arenach sportowych. Na Orbicie, gdy grają siatkarki, na Stadionie Olimpijskim, gdy startują żużlowcy. Potrzebujemy spędzać ze sobą czas, potrzebujemy siebie nawzajem. W życiu przetrwaliśmy już wszystkie najbardziej zawiłe zakręty. Paradoksalnie naszym atutem jest siła i wzajemne napędzanie się do kolejnych wyzwań. Wyznajemy zasadę „Nic bez nas o nas”. Nasi członkowie o swoich problemach i absurdach, które na co dzień spotykają, mówią głośno i wyraźnie. To bez wątpienia jeden z największych sukcesów naszej organizacji”.

Stowarzyszenie jest pomysłodawcą wielu projektów m. in.  „Przełamywanie barier przez dolnośląskich kibiców niepełnosprawnych” . Celem projektu było zorganizowanie 10 wyjazdów, z których w każdym wzięło udział 27 uczestników. Dzięki tej akcji osoby niepełnosprawne  zamiast nudzić się w domu, mogły z przyjaciółmi zwiedzić Polskę i dodatkowo obejrzeć mecz. KKN  zorganizował również wspólną integracyjną imprezę z niepełnosprawnymi kibicami Wisły Kraków. Coś, czego jeszcze w Polsce nie było.

Innym ciekawym przedsięwzięciem był udział KKN-u w Światowych Igrzyskach Polonijnych. Obecność na tej imprezie to wynik celów, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie - łamanie stereotypów i barier, promocja aktywności i przeciwstawianie się izolacji społecznej. Drogą do realizacji tych założeń jest sport i wszystko co z nim związane. Podczas Igrzysk KKN promował pozytywne wzorce kibicowania oraz pokazywał, że sport może być świetną drogą do integracji i aktywizacji.

Dzięki działaniom Stowarzyszenia widok kilkudziesięciu osobowej grupy osób niepełnosprawnych na stadionie przestaje budzić zdziwienie. KKN sprawił, że w pejzażu stadionowym kibice na wózkach stanowią stały element. Największym osiągnięciem jest jednak sieć relacji, jakie zawiązały się między niepełnosprawnymi kibicami. Tej wartości nie da się  przecenić.

Działalność Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych została dostrzeżona nie tylko w innych polskich miastach, lecz również w Wielkiej Brytanii. Znajduje się tam siedziba Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie (CAFE), której celem jest m.in. ułatwianie dostępności obiektów piłkarskich dla osób z niepełnosprawnością. Organizacja ta zwróciła się do KKN-u z propozycją współpracy. Ma ona polegać na próbach wzajemnego pobudzania do aktywności innych nieformalnych grup kibiców niepełnosprawnych z całej Polski.

Dzięki stowarzyszeniu pojawił  się pomysł założenia ogólnopolskiej organizacji kibiców z niepełnosprawnością. Trudno przypuszczać, by takie Stowarzyszenie mogło powstać gdzieś indziej, niż we Wrocławiu.

 

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2012


Tytuł Lodołamacza Specjalnego otrzymuje: Pan Leszek Kopeć

Uzasadnienie:

LESZEK KOPEĆ – muzyk instrumentalista, wokalista i kompozytor, poeta, pedagog i dziennikarz Polskiego Radia, urodzony 2 października 1960 r. we Wrocławiu.

Wzrok stracił we wczesnym dzieciństwie . Równocześnie kończył dwie szkoły: zasadniczą na ul. Kasztanowej i radiowo-telewizyjną na ul. Wiśniowej. Jest także wykwalifikowanym masażystą.

Pan Leszek ma w życiu trzy pasje: muzykę, pracę w radiu i pracę z dziećmi niewidomymi, dzięki którym widzi w sztuce to, czego inni nie dostrzegają. Jest laureatem prestiżowych nagród w tym m.in. nagrody Zaiks-u za popularyzowanie polskiej twórczości rozrywkowej.

Oprócz tego w szkole dla dzieci niewidomych na ul. Kasztanowej uruchomił radiowęzeł i od razu znalazły się maluchy, które chciały z nim pracować, poznawać świat i ludzi. Założył zespół „Do czasu”, nagrywa z dziećmi płyty, razem występują. Trafił też do audycji „Wakacje z biznesem i przygodą”, prowadził „Muzyczną popołudniówkę”, w której grał muzykę lat sześćdziesiątych, robił audycję dla najmłodszych  „Wiolinowy klucznik” i prowadził programy nocne. W Internecie założył radio Szafir – radio ładnych dźwięków, które nadaje codziennie po godz. 22:00.

Leszek Kopeć nie rezygnuje z marzeń, życiowych radości i nie usprawiedliwia się niepełnosprawnością. Jego życie i działalność stanowi przykład dla innych osób niepełnosprawnych wskazujący drogi i możliwości pokonywania barier oraz realizacji pasji i marzeń pomimo niepełnosprawności. Jak sam podkreśla, z dystansem do samego siebie, kiedy natrafia na bariery, bierze się w garść i … „nie widzi żadnych przeszkód” i w działaniach i w pomaganiu innym.

  • Sam o sobie mówi, że jest „kimś, kto jest jedną wielką życiową improwizacją” i stwierdza „Gdybym miał cokolwiek w swoim życiu zmienić nie zmieniłbym niczego”.