Startarrow Etap regionalny arrow Mazowiecki arrow Laureaci konkursu etapu mazowieckiego "LODOŁAMACZE 2012"

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2022"Laureaci konkursu etapu mazowieckiego "LODOŁAMACZE 2012"

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 

 

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2012 otrzymuje:

MTM Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Tadeusz Szczepański ul. Mechaników 10, 03-684 Warszawa

 

Uzasadnienie:

 

Statuetka LODOŁAMACZA przyznana została za pomoc w wyrównywaniu szans osób, które są szczególnie zagrożone wykluczeniem z rynku pracy. Firma posiada status zakładu pracy chronionej od 1994 r. Osoby z niepełnosprawnością stanowią ponad 70% załogi. Ponadto firma zatrudnia aż 190 osób ze schorzeniami specjalnymi. Firma jest prawdziwym LODOŁAMACZEM –  w 2011 r. mimo niekorzystnych zmian w prawie utworzonych zostało blisko 50 nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.

 

II miejsce otrzymuje:

ZPC Mieszko S.A, ul. Chrzanowskiego 8B, 04-392 Warszawa

Uzasadnienie:

Firma zatrudnia osoby niepełnosprawne od 1996 r. Ponad 45% załogi stanowią osoby z niepełnosprawnością, w tym 87 osób ze schorzeniami specjalnymi. Firma podejmuje liczne działania na rzecz rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej osób niepełnosprawnych.

 

III miejsce otrzymuje:

PHU Hollywood Spółka Jawna, ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc

Uzasadnienie:

Firma jest największym pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne na terenie powiatu sierpeckiego. Pracownicy niepełnosprawni stanowią 94% wszystkich zatrudnionych. Prowadzona polityka zatrudnienia przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób pokrzywdzonych przez los.

 

 

 

 

 

Kategoria Otwarty Rynek

 

 

Kapituła nie przyznała I miejsca

 

II miejsce otrzymuje:

Stanisław B. Pruszyński SYSTEM A-Z, ul. Chybicka 5, 04-825 Warszawa

 

Uzasadnienie:

Firma zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie pokrywając w całości koszty ich wynagrodzeń i nie ubiegając się o środki na ten cel z PFRON. To Godny uznania i naśladowania przykład niewielkiej, ale działającej z rozmachem firmy wrażliwej na problemy lokalnej społeczności osób niepełnosprawnych.

 

III miejsce otrzymuje:

P.Dussmann Spółka z o.o., ul. Kurpińskiego 55A, 02-733 Warszawa

 

Uzasadnienie:

Firma zatrudnia osoby niepełnosprawne od 1999 r. Od tego czasu stale podnoszony jest wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością i prowadzona jest rehabilitacja poprzez pracę. Firma umożliwia częściowy zwrot kosztów leków pomimo braku zakładowego funduszu rehabilitacji oraz przez specjalne służby pracownicze pomaga zatrudnionym osobom nie tylko w środowisku pracy, ale też w problemach życia codziennego.

 

Wyróżnienie - Invexhib Warszawa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

 

Uzasadnienie:

Mazowiecka Kapituła Konkursu LODOŁAMACZE 2012 postanowiła wyróżnić Invexhib Warszawa Sp. z o.o. Za stworzenie i prowadzenie Niewidzialnej Wystawy, która przełamuje lody między osobami z niepełnosprawnością i w pełni sprawnymi. Niewidomi oprowadzający zwiedzających po wyciemnionych pomieszczeniach przypominających scenerię z życia codziennego, pomagają osobom w pełni sprawnym dostrzec to co naprawdę ważne, a także uwrażliwić ich na potrzeby innych.

 

 

 

 

 

Kategoria Pracodawca Nieprzedsiębiorca

 

I miejsce i Statuetkę LODOAŁMACZ 2012 otrzymuje:

 

Fundacja „Vis Maior”, ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 75, 01-636 Warszawa

 

Uzasadnienie:

Statuetka LODOŁAMACZA przyznana została za bardzo  liczne działania mające na celu promowanie czynnego i równego udziału osób z dysfunkcją wzroku w różnych dziedzinach życia -społecznej, obywatelskiej, zawodowej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej. Fundacja prowadzona jest przez osoby niewidome i słabowidzące, które na co dzień napotykają bariery utrudniające im prowadzenie aktywnego i niezależnego życia. Aktywna działalność Fundacji jest dowodem na to, że bariery te są jednak możliwe do pokonania.

 

II miejsce otrzymuje:

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

 

Uzasadnienie:

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo od 1990 roku pomaga osobom ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności, głównie poprzez edukację oraz aktywizację zawodową i społeczną. W Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo ponad 40% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (a infrastruktura jest dostosowana do ich potrzeb). Zapewnia to integrację i identyfikację z misją organizacji oraz sprawia, że realizowane działania są maksymalnie dostosowane do potrzeb grupy docelowej, a uczestnicy projektów otrzymują dodatkowe pozytywne wzorce i zachętę do dalszego doskonalenia zawodowego.

 

III miejsce otrzymuje:

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce

 

Uzasadnienie:

Uczelnia została wyróżniona za całokształt działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Za zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ich kształcenie, pomoc w rozwijaniu ich pasji, a także za promowanie idei integracji osób niepełnosprawnych ze wszystkich dziedzinach życia zawodowego i społecznego.

 

 

Kategoria Pracodawca Osoba Niepełnosprawna

 

I miejsce – Wyszkowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”, ul. Adama Mickiewicza 5, 07-200 Wyszków

 

Uzasadnienie:

LODOŁAMACZ jest nagrodą za odwagę dla grupy osób niepełnosprawnych, które mając problemy na rynku pracy wzięły sprawy w swoje ręce i założyły spółdzielnię socjalną. Jak napisali w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu: „Teraz są samowystarczalni, zarabiają i mają zamiar zatrudniać więcej osób niepełnosprawnych”. Dzięki ich działalności mieszkańcy Wyszkowa zobaczyli iż osoby niepełnosprawne są tak samo wartościowe i potrafią pracować na równi ze sprawnymi pracownikami.

 

II miejsce – Vinet Łukasz Moskwa, ul. Szymanowskiego 5, 05-092 Łomianki


Uzasadnienie:

Vinet Łukasz Moskwa został wyróżniony nie tylko za zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ale też za promowanie tej idei – za postawę i godną naśladowania ciężką pracę, która pokazuje społeczeństwu osoby z niepełnosprawnością z jak najlepszej strony, a także za aktywizowanie własną postawą innych osób niepełnosprawnych.

 

III miejsce otrzymuje:

EduHit Danuta Lembowicz, Kraina Zabaw i Rozwoju Wyspa Uśmiechu, ul. Perkuna 56 lok. 33, 04-180 Warszawa

 

Uzasadnienie:

Nagroda przyznana została za promowanie integracji osób niepełnosprawnych i wpajanie tej idei dzieciom – za prowadzenie klubu integracyjnego, a także za aktywną działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych w ramach Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

 

 

Lodołamacz Specjalny

Robert Nowak

 

Uzasadnienie:

 

Robert Nowak z osobami niepełnosprawnymi pracuje od 10 lat. Prowadzi dla nich zajęcia teatralne i teatroterapię. Odstawił na bok własną pracę w teatrze i w 2006 r. razem ze swoją żoną założył Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie tylko”.

Jest prawdziwym LODOŁAMACZEM. Jego działania udowadniają ludziom, że niepełnosprawność intelektualna nie jest przeszkodą w tworzeniu w pełni profesjonalnych spektakli, granych w prawdziwym teatrze - w Teatrze Kamienica.

 

 

Super Lodołamacz

Tadeusz Nowicki – Prezes Integracyjnego Klubu Sportowego AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

 

Tadeusz Nowicki jest związany ze środowiskiem osób niepełnosprawnych od ponad dwudziestu lat. Jest jednym z założycieli i obecnym prezesem Stowarzyszenia Integracyjny Klub Sportowy AWF, którego jak sam mówi „głównym celem jest integracja w sporcie i poprzez sport”. W klubie działa kilka sekcji sportowych. Aktualnie Integracyjny Klub Sportowy AWF organizuje liczne imprezy i programy, które już na stałe wpisały się w sportowy kalendarz stolicy. Do tych najważniejszych należą Mistrzostwa Polski oraz Puchar Świata „Szabla Kilińskiego”. Zawody o Szablę Kilińskiego w opinii międzynarodowej zyskały miano najlepiej zorganizowanej i najbardziej prestiżowej imprezy szermierczej dla osób niepełnosprawnych na świecie.