Startarrow Press room arrow Informacje prasowe arrow Znamy pomorskich Laureatów Konkursu Lodołamacze 2012

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni Medialni
Sponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2023"
Sponsor


Znamy pomorskich Laureatów Konkursu Lodołamacze 2012
Znamy pomorskich Laureatów Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2012. W tegorocznej edycji uczestniczyło 330 firm z otwartego i chronionego rynku pracy oraz instytucji i organizacji. Na Pomorzu do Konkursu zgłosiło się 26 firm. Organizatorem siódmej już edycji Konkursu jest Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Podmioty, które zdecydowały się ubiegać o miano Lodołamacza 2012 były zobowiązane do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego. Ocenie podlegał m.in.: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, liczba nowoutworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie infrastruktury zakładu, a także działania na rzecz zmniejszenia ograniczeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Statuetki Lodołamacza wręczone zostały w trzech kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek Pracy oraz Pracodawca Nieprzedsiębiorca. Statuetką Super Lodołamacza Kapituły nagrodziły także najlepszego z najlepszych, czyli przedsiębiorcę, instytucję lub organizację, a  statuetką Lodołamacza Specjalnego osobę o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Nadesłane formularze konkursowe były oceniane i analizowane przez niezależną Kapitułę regionalną. W jej skład wchodziły osoby zaangażowane w życie społeczne regionu, a także eksperci z dziedziny polityki społecznej.

Patronem Konkursu jest Małżonka Prezydenta Anna Komorowska. Ambasadorem ogólnopolskim Zbigniew Zamachowski. W regionie pomorskim Ambasadorem Konkursu jest Anna Rogowska, lekkoatletka. W kampanię w poszczególnych regionach jako ambasadorowie zaangażowali się m. in. Stan Borys, Piotr Kupicha z Zespołem Feel, Monika Kuszyńska,, Renata Mauer-Różańska, Mietek Szcześniak, Zbigniew Wodecki, Zespół Lombard.

 

Zwycięzcy pierwszego, regionalnego Etapu automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2012. Lodołamaczy ogólnopolskich poznamy 27 września podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Patronem medialnym Konkursu jest TVP 2, TVP info, Polskie Radio Program Pierwszy, Dziennik Gazeta Prawna, Portal Infor. W województwie pomorskim patronem medialnym jest TVP Gdańsk, Polskie Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki.

 

LAUREACI ETAPU REGIONALNEGO KONKURSU

„LODOŁAMACZE 2012”

 

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2012 otrzymuje:

Spółdzielnia Inwalidów GRYF – Zakład Pracy Chronionej

Uzasadnienie:

W ocenie Kapituły Spółdzielnia Inwalidów GRYF – Zakład Pracy Chronionej zasłużyła na zwycięstwo dzięki bardzo wysokiemu wskaźnikowi zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który jest jednym z najwyższych w województwie pomorskim. Ponadto pracodawca ten wyróżnia się na tle pozostałych uczestników bardzo wysoką kulturą wewnątrzorganizacyjną oraz szeregiem działań podejmowanych na rzecz niepełnosprawnych pracowników. Przede wszystkim Spółdzielnia w szerokim zakresie umożliwia pracownikom rehabilitację, poprzez korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych.

 

II miejsce i srebrny medal: P.P.U.H. DOLAMEX

 

III miejsce i brązowy medal: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu (które utworzyło i prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej)

 

Kategoria Otwarty Rynek

Kapituła postanowiła nie przyznawać miejsca I w tej kategorii.

 

II miejsce i brązowy medal: Andrzej Wójcik Kancelaria Radców Prawnych

 

III miejsce i srebrny medal: INTERMARCHE Andalia Sp. z o.o.

 

Kategoria Pracodawca Nieprzedsiębiorca

 

Kapituła zdecydowała nie przyznawać w tej edycji Konkursu żadnej nagrody w w/w kategorii.

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

 

SUPER LODOŁAMACZ 2012

 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe ”Szansa-Start Gdańsk”

Uzasadnienie:

Kapituła postanowiła uhonorować Stowarzyszenie za jego wieloletnią pracę na rzecz wspierania i propagowania sportu osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim jednak w ocenie Kapituły ”Szansa-Start Gdańsk” zasługuje na tytuł SUPER LODOŁAMACZA 2012 za stworzenie Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego w Mauszu, który dzięki staraniom Stowarzyszenia uzyskał statusu ośrodka przygotowań paraolimpijskich.

 

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2012

 

Ks. Janusz Steć – dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Uzasadnienie:

Kapituła postanowiła przyznać tytuł LODOŁAMCZA SPECJALNEGO
ks. Januszowi Steciowi jako wyraz uznania za jego dotychczasową działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. W szczególności zaś za jego zaangażowanie i pracę na rzecz aktywizacji zawodowej tej grupy osób.