Start

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
SponsorzyMałopolska ma Lodołamaczy 2011
Firmy z rynku chronionego oraz otwartego, instytucje, fundacje i stowarzyszenia wzięły udział w Konkursie Lodołamacze 2011. Statuetki dla przełamujących „lody obojętności” zostały wręczone w czwartek w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

Laureaci Konkursu, to firmy i osoby, które wyróżniają się na tle konkurencji profesjonalną polityką personalną. Działając na różnych obszarach biznesu dbają o rozwój swoich firm, stwarzają równe szanse osobom z niepełnosprawnością na podjęcie pracy.

Wśród nagrodzonych firm w kategorii zakład pracy chronionej pierwszą nagrodę otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich, gdzie aż 70 % załogi stanowią osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Działalność Zakładu ma na celu wyrobienie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej podopiecznych. Na Otwartym Rynku Pracy pierwsze miejsce zajęło Laboratorium Cogito Sp. z o. o. z Krakowa, natomiast w kategorii pracodawców, którzy nie są przedsiębiorcami Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Superlodołamacza przyznano świętokrzyskiemu klubowi „Amazonki” przy Centrum Onkologii w Kielcach. W ocenie kapituły ich działalność, to żywy dowód, że można wygrać z rakiem. Lodołamacza specjalnego otrzymał Jan Michał Statuch z Milczan, który pracuje w Stowarzyszeniu Transplantacji Serca w Zabrzu.

Celem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jest nagradzanie i propagowanie pracodawców, dla których konieczność łączenia strefy biznesu ze strefą etyki jest naturalna i oczywista. Konkurs Lodołamacze organizowany jest od 2006 roku. Patronat honorowy nad konkursem objęła Anna Komorowska. Gala kończąca Kampanię i Konkurs odbędzie się 27 września na Zamku Królewskim w Warszawie.