Start

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
SponsorzyZnamy już przełamujących lody obojętności na Dolnym Śląsku. Regionalne Lodołamacze 2011 rozdano
Firmy z rynku chronionego oraz otwartego, instytucje, fundacje i stowarzyszenia wzięły udział w Konkursie Lodołamacze 2011. Najlepszym wręczono statuetki w czwartek w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Laureaci Konkursu, to firmy i osoby, które wyróżniają się na tle konkurencji profesjonalną polityką personalną. Działając na różnych obszarach biznesu dbają o rozwój swoich firm, stwarzają równe szanse osobom z niepełnosprawnością na podjęcie pracy.

Wśród nagrodzonych firm w kategorii zakład pracy chronionej pierwszą nagrodę otrzymała firma Jednostka Innowacyjno Wdrożeniowa JUMPE Jędryczek z Wiązowa. Kapituła Konkursowa uzasadniając nagrodę zauważyła, że „jako jeden z większych pracodawców w gminie Wiązów, (…), umożliwia osobom niepełnosprawnym podjęcie zatrudnienia w szczególnie korzystnych warunkach, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Firma tworzy stale nowe miejsca pracy. Zapewnia także pracownikom  kompleksową opiekę medyczną oraz codzienną rehabilitację w miejscu pracy oraz w placówkach specjalistycznych”.

Na Otwartym Rynku Pracy pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacza otrzymała firma „MEDsynC Skotnicki, Weksler” Sp. j. Od początku jednym z wiodących celów działalności firmy była likwidacja barier osób niepełnosprawnych w dostępie do informacji. Firma, we współpracy z  Polskim Związkiem Niewidomych w Warszawie, opracowała m.in. unikatowe rozwiązanie najbardziej przyjazne osobom z dysfunkcją wzroku. W kategorii pracodawców, którzy nie są przedsiębiorcami statuetkę odebrało Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Laureatem Lodołamacza Specjalnego został Tadeusz Krasoń. Wieloletni Prezes Sejmiku Wrocławskiego. Społecznik o wielkim sercu, od lat zaangażowany w problemy osób niepełnosprawnych.

Celem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jest nagradzanie i propagowanie pracodawców, dla których konieczność łączenia strefy biznesu ze strefą etyki jest naturalna i oczywista. Konkurs Lodołamacze organizowany jest od 2006 roku. Patronat honorowy nad konkursem objęła Anna Komorowska. Gala kończąca Kampanię i Konkurs odbędzie się 27 września na Zamku Królewskim w Warszawie.