Startarrow Etap regionalny arrow Podkarpacki arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2016
Region Podkarpacko-Lubelski

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • prof. dr hab. Aleksander Bobko - Senator RP, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Krystyna Skowrońska - Poseł na Sejm RP
 • Mieczysław Miazga - Poseł na Sejm RP
 • Mieczysław Kasprzak - Poseł na Sejm RP
 • Dawid Baran - Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
 • Włodzimierz Biaduń - Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie
 • Jerzy Dębski - Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON
 • Maciej Szymański - Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek - Kierownik Katedry Rehabilitacji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • ks. Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • Adam Panek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 • Ryszard Cebula - Prezes Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych
 • Krzysztof Tokarz - Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON