Startarrow Etap regionalny arrow lub., małop., podkarp.,podl. arrow UM Lublin: Lodołamacze 2023

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni Medialni
Sponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2023"
Sponsor


UM Lublin: Lodołamacze 2023

Wczorajszy dzień przyniósł nam wiele radości z powodu ważnych wyróżnień, jakie otrzymali mieszkańcy naszego miasta oraz instytucje, którzy działali i działają na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Miło nam poinformować, że  wczoraj w Rzeszowie odbyła się Regionalna Gala Konkursu Lodołamacze, podczas której Lodołamacza Specjalnego otrzymała Pani Agnieszka Zańko.

Przez ostatnie 12 lat aktywnie współpracowała z Miastem Lublin pełniąc funkcję Przewodniczącej Społecznej Rady ds,. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta  Lublin.

Pani Agnieszka jest osobą szczególnie zaangażowaną w sprawy ważne dla mieszkańców naszego miasta, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wśród laureatów tegorocznego konkursu są także:

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji Start – II miejsce w kategorii „Instytucja”oraz

Spółdzielnia Niewidomych Modesta Sękowskiego w Lublinie – I miejsce w kategorii „Zatrudnienie Chronione”,

z którymi także realizujemy wspólne inicjatywy na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

Laureatem jest także firma Librex Izabela Orzeł z Lublina – II miejsce w kategorii „Otwarty Rynek”.

Lodołamacze to konkurs promujący zatrudnienie i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnościami organizowany przez  Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Gala Regionalna obejmuje województwa lubelskie, podkarpackie, małopolskie i podlaskie.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy zasłużonych wyróżnień!

 

źródło: https://wiadomoscilublin.pl/