Startarrow Etap regionalny arrow Kujawsko-pomorski arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2016
Region Kujawsko-Pomorski

 • Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy
 • Aleksandra Poeplau – Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
 • Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor departamentu ds. Społecznych Urzędu Marszałkowskiego
 • Aleksandra Gierej – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON
 • Małgorzata Porażyńska – Okręgowy Inspektor Pracy
 • Artur Janas – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 • Krzysztof Bułkowski – Dyrektor Oddziału ZUS w Bydgoszczy
 • Adam Horbulewicz – Dyrektor PUP dla Miasta Torunia
 • Tomasz Zawiszewski – Dyrektor PUP Bydgoszcz
 • Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Inowrocławia