Startarrow Etap regionalny arrow kuj.-pom., podl., pom., warm.-mazur. arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
Kapituła Konkursu Lodołamacze 2019

kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
 
 • Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski
 • Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Rafał Bruski - Prezydent Miasta Bydgoszcz
 • Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska
 • Marek Wojtowski - Prezydent Miasta Włocławka
 • Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białystok
 • Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopotu
 • Krystyna Żejmo-Wysocka - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • Katarzyna Weremko - Dyrektor ROPS w Gdańsku
 • Aleksandra Gierej - Dyrektor PFRON oddział Kujawsko-Pomorski
 • Dariusz Majorek - Dyrektor PFRON oddział Pomorski
 • Janusz Surmacz - p.o. Dyrektora PFRON oddział Warmińsko-Mazurski
 • Artur Janas - Dyrektor WUP w Toruniu
 • Janina Mironowicz - Dyrektor WUP w Białymstoku
 • Michał Bruski - Kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy WUP Gdańsk
 • Zbigniew Studziński - Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy
 • Mariusz Pokrzywiński - p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku
 • Marek Aleksiejuk - Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku
 • Agnieszka Bańkowska - Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
 • Grzegorz Gąsiorek - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia
 • Ewa Kamińska - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. osób niepełnosprawnych