Startarrow Etap regionalny arrow kuj.-pom., podl., pom., warm.-mazur. arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Kapituła Konkursu Lodołamacze 2017

kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
 
 • Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Marek Aleksiejuk – Okręgowy Inspektor Pracy PIP Białystok
 • Krystyna Dominiczak – Dyrektor ROPS Urząd Marszałkowski Gdańsk
 • Bogdan Drzastwa – p. o. Okręgowego Inspektora Pracy PIP Bydgoszcz
 • Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urząd Miasta Inowrocław
 • Aleksandra Gierej – Dyrektor PFRON Toruń
 • Dariusz Majorek – Dyrektor PFRON Gdańsk
 • Grażyna Bogdańska – p.o. Dyrektora PFRON Białystok
 • Artur Janas – Dyrektor WUP Toruń
 • Izabela Jezierska – Wicedyrdyrektor WUP Gdańsk
 • Janina Mironowicz – Dyrektor WUP Białystok
 • Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor WUP Olsztyn
 • Marek Wójciak – Okręgowy Inspektor PIP Olsztyn
 • Anna Barańska – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Urząd Miasta Elblag
 • Ewa Kamińska – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Urząd Miasta Gdańsk
 • Krzysztof Kranz – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Urząd Miasta Bydgoszcz
 • Marlena Waruszewska-Jewsienia – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Urząd Miasta Sopot
 • Jolanta Kuligowska-Roszak – Prezes Radio PIK Bydgoszcz
 • Krzysztof Lisowski – Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy PIP Gdańsk
 • Maria Maciejska – Kierownik Miejskiego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Urząd Miasta Olsztyn
 • Aleksandra Poeplau – Pełnomocnik woj. ds. Osób Niepełnosprawnych i rodziny Urząd Wojewódzki Bydgoszcz
 • Anna Raczyńska – Dyrektor TVP Bydgoszcz
 • Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor ROPS Urząd Marszałkowski Białystok
 • Katarzyna Stanulewicz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Wojewódzki Gdańsk
 • Wojciech Straszyński – Prezes Radio Białystok Białystok
 • Joanna Strzemieczna-Rozen – Dyrektor TVP Gdańsk
 • Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu ds. Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urząd Marszałkowski Toruń