Startarrow Etap regionalny arrow lub., małop., podkarp.,świętokrz. arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Kapituła Konkursu Lodołamacze 2017 

lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie


 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
 • Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
 • Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski
 • Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Małgorzata Dankowska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
 • Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • prof. dr hab. Aleksander Bobko – Senator RP, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON
 • Andrzej Michalski – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON
 • Jerzy Dębski – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON
 • Maciej Szymański – Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON
 • Józef Bajdel – Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie
 • Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • Wiesław Łyszczek – Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
 • Włodzimierz Biaduń – Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie
 • Antoni Matyasik – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON
 • Krzysztof Tokarz – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON
 • prof. dr hab. Janina Filek – Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych
 • ks. Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • Adam Panek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 • Krzysztof Słoń – Senator RP
 • Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm RP
 • Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek – Kierownik Katedry Rehabilitacji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • prof. dr hab. Bogusław Marek – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Anna Rutczyńska-Rumińska – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie
 • Krystyna Jasińska-Kolawa – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy