Startarrow Etap regionalny arrow łódzk., mazow., wielkopol., zach.-pom. arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Kapituła Konkursu Lodołamacze 2018

łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

 • Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski
 • Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki
 • Zdzisław-Sipiera – Wojewoda Mazowiecki
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
 • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
 • Barbara Borys-Damięcka - Senator RP
 • Iwona Śledzińska- Katarasińska – Posłanka na Sejm RP
 • Joanna Fabisiak – Posłanka na Sejm RP
 • Anna Wandzel - Dyrektor Oddziału Mazowieckiego PFRON
 • Anna Skupień - Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON
 • Władysław Skwarka - Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON
 • Tomasz Sieradz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • Maria Sowińska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • Marek Andrzejewski - Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy
 • Zygmunt Jeżewski - Członek Zarządu Powiatu Poznań
 • prof. dr hab. Maciej Żukowski - prof. zw., Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Łukasz Krzysztofiak - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
 • Dorota Potejko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 • Katarzyna Tręda -Pisera - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych UM w Łodzi
 • Piotr Cieplucha - Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Jolanta Koszałka – Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie
 • Andrzej Świderski - Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi
 • Agata Ławniczak - Dyrektor TVP w Poznaniu 
 • Sławomir Michalski – Przewodniczący Łódzkiej Rady Wojewódzkiej