Startarrow Etap regionalny arrow dolnoś., lubus., opol., śląs. arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Kapituła Konkursu Lodołamacze 2018

dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie

 

 

 • Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski
 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski
 • Adrian Czubak – Wojewoda Opolski
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
 • Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów
 • Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia
 • Arkadiusz Wiśniewski - Prezydent Miasta Opola
 • Marek Plura – Europoseł
 • Barbara Zdrojewska - Senator RP
 • Alicja Chybicka – Poseł na Sejm RP
 • Piotr Łukasz Babiarz - Poseł Na Sejm RP
 • Izabela Katarzyna Mrzygłocka - Poseł na Sejm RP
 • Marcin Sokołowski – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON
 • Łukasz Żmuda – Dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON
 • Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON
 • Andrzej Gonia – Dyrektor Lubuskiego Oddziału PFRON
 • Lesław Mandrak – Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach
 • Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu
 • Małgorzata Łagocka – Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu
 • Grzegorz Sikorski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Jan Socha - Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu
 • Edyta Świątczak-Gurzęda - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Paweł Parus - Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku
 • Bartłomiej Skrzyński - Rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Piotr Dąbrowski - Prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
 • Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Jerzy Kędziora - Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce
 • Tomasz Zjawiony - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Beata Tomanek - Redaktor Radia Katowice
 • Małgorzata-Majeran-Kokott - Redaktor Radia Wrocław
 • Zbigniew Piechociński - Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Józef Bodziony - Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej POPON