Startarrow Aktualności arrow LAUREACI MAZOWIECKIEGO ETAPU REGIONALNEGO KONKURSU LODOŁAMACZE 2013

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2022"LAUREACI MAZOWIECKIEGO ETAPU REGIONALNEGO KONKURSU LODOŁAMACZE 2013

 

LAUREACI ETAPU MAZOWIECKIEGO KONKURSU
„LODOŁAMACZE 2013”


Kategoria Zatrudnienie chronione


I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymuje: ANDREA Sp. J., ul. Pasieczna 8a, 05-822 Milanówek

Uzasadnienie
Firma ANDREA od 1987 roku zatrudnia osoby niepełnosprawne, gwarantując im jednoczesną rehabilitację społeczną i zawodową. Aktualnie w przedsiębiorstwie pracownicy z niepełnosprawnościami stanowią blisko 90% ogółu zatrudnionych. Firma dba również o ich rozwój intelektualny, umożliwiając finansowanie zarówno studiów wyższych, jak i podyplomowych. Dodatkowo, ANDREA w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, przekazuje środki na rzecz instytucji charytatywnych, działających w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych.


II miejsce i srebrny medal: Fundacja „Praca dla Niewidomych”, Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie, Drobin 9, 09-210 Stanisławowo


III miejsce i brązowy medal: AMS S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa


 

Kategoria Otwarty Rynek

 

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymuje: Carrefour Polska Sp. z o. o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa

Uzasadnienie
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych to jeden z kluczowych elementów polityki HR Carrefour Polska, wynikający z filozofii odpowiedzialnego biznesu. Firma była pierwszą siecią w Polsce, która w 2006 roku zatrudniła osoby niesłyszące
na stanowiskach w bezpośredniej obsłudze klienta. Firma w samym 2012 roku zatrudniła ponad 600 osób z niepełnosprawnością, z czego 95 ze schorzeniami specjalnymi. Carrefour Polska jednocześnie też włącza się działania na rzecz pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, organizując panele dyskusyjne na temat potrzeby rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


II miejsce i brązowy medal: Efektum Wojciech Nadejczyk S.K.A., ul. Wrocławska 11/22, 01-493 Warszawa


III miejsce i srebrny medal: Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Kawy 42 lok. 8, 01-496 Warszawa

 

 

 

Kategoria
Pracodawca - Nieprzedsiębiorca

 

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymała: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, ul. Wiśniowa 40b lok. 8, 02-520 Warszawa

Uzasadnienie
Fundacja jest prawdziwym LODOŁAMACZEM – wkłada ogromne zaangażowanie na rzecz usamodzielnienia i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sama też świeci przykładem jako pracodawca, którego blisko 50% kadry stanowią osoby z niepełnosprawnościami.


II miejsce i srebrny medal: Fundacja "Vis Maior", ul. Cieszkowskiego 1/3 lok.75, 01-636 Warszawa


III miejsce i brązowy medal: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 

 

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:


SUPER LODOŁAMACZ 2013

 

Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA

Uzasadnienie
Stowarzyszenie SPOZA jest organizacją oferującą kompleksową pomoc osobom z niepełnosprawnością. Posiada w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Zatrudnia i współpracuje z wieloma osobami z niepełnosprawnością, dzięki czemu są bliżej ich problemów. W samym 2012 roku przepracowali 10.297 godzin z beneficjentami. 56 podopiecznych stowarzyszenia podjęło pracę, z czego 23 na umowę o pracę. Przeprowadzono 990 godzin warsztatów, w których uczestniczyły 383 osoby.

 

 

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2013

 

przyznano ex aequo:


Pani Krystynie Mrugalskiej
Uzasadnienie

za ponad 50-letnią pracę na polu rehabilitacji społecznej osób z upośledzeniem umysłowym oraz wieloletnie zaangażowanie w zmianę postaw społecznych wobec upośledzenia umysłowego w Polsce.

Panu Januszowi Konerbergerowi, Prezesowi P.P.H.U. JAN-POL
Uzasadnienie

za ponad 20-letnią pracę oraz ogromny wkład własny i zaangażowanie w tworzenie miejsc pracy otwartych na potrzeby pracowników z niepełnosprawnościami. Jednocześnie do tej nagrody predysponuje go wrażliwość na problemy osób z niepełnosprawnością i innowacyjne działania zmierzające do wprowadzenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynek pracy.