Startarrow Etap centralny arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Kapituła etapu centralnego konkursu LODOŁAMACZE 2018

 

Prof.dr hab.med. Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Paweł Chorąży

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Krzysztof Michałkiewicz

Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych

Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

Jan Filip Libicki
Senator RP

Marek Plura
Poseł do Europarlamentu

Sławomir Piechota
Poseł na Sejm RP

Dorota Habich
Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Gertruda Uścińska
Prezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

profesor dr hab. med. Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Prof. dr hab. inż. architekt Ewa Kuryłowicz
Zakład Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Iwona Schymalla
Prezes w Fundacji Żyjmy Zdrowo, redaktor naczelny portalu internetowego Medexpresspl

Krzysztof Skowroński
Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Michał Mońko
Dyrektor Redaktor Naczelny Polskiego Radia Program Pierwszy

Marek Makuch
Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Telewizja Polska S.A.

Beata Jakoniuk-Wojcieszak
Sekretarz programowy TVP INFO

ks. Stanisław Jurczuk
Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej