Startarrow O konkursie

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


Lodołamacze ruszają w nowej odsłonie XII edycja na start

11 edycji, ponad 550 przyznanych tytułów „ Lodołamacza” i wręczonych statuetek, ponad 3900 uczestników Konkursu. To bilans ostatnich 11 lat funkcjonowania konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wiele osób, które łączy wspólny cel- przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.


Statuetka przyznawana była co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Kapituły Konkursu nagrodziły firmy otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników.


W tym roku zaskoczymy nową, odmienioną odsłoną XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017. Konkurs zyskał nową strukturę i nowe zasady. Prosimy o uważną lekturę, gdyż pojawiło się w nim kilka istotnych zmian w porównaniu z jego dotychczasowymi edycjami.


Pracodawcy powalczą jak co roku o tytuł Lodołamacza 2017 w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja.


Niezależne kapituły wyłonią również laureatów dwóch nagród dodatkowych: Super Lodołamacz dla przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu oraz Lodołamacz Specjalny dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.


Lodołamacze w nowej odsłonie z rozszerzoną formułą zostały wzbogacone o trzy nowe kategorie.


 • Kategoria „Przyjazna przestrzeń” – Obiekty, przestrzenie publiczne, komunikacyjne, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Niepełnosprawność ma różne oblicza, a przeszkód w codziennym funkcjonowaniu dla osób nią dotkniętych może być bardzo wiele, także takie, które nie przychodzą na myśl w pierwszej chwili. Niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych komunikacja, bariery architektoniczne, brak dostępu do informacji sprawia, że osoby niepełnosprawne nie mogą podjąć zatrudnienia. Przestrzeń publiczna to miejsce spotkań, pracy, rekreacji – to przestrzeń, w której ludzie przemieszczają się z domu do pracy i z powrotem. Dla osób niepełnosprawnych przestrzenią przyjazną jest dodatkowo przestrzeń pozbawiona barier architektonicznych i gwarantująca bezpieczne poruszanie się. Im bardziej osoba niepełnosprawna może poruszać się samodzielnie, tym bardziej jest niezależna od innych. Samodzielność fizyczna i psychiczna osób niepełnosprawnych zwiększa szanse na ich integrację w społeczeństwie.


 • Kategoria „Zdrowa Firma” – Pracodawcy, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników. Pracodawcy, którzy rozwijają różnego rodzaju aktywności- programy zdrowotne, zajęcia sportowe, badania profilaktyczne, dodatkowa opieka zdrowotna, działania edukacyjne.
  Firma jest jedynie tak zdrowa i zdolna do osiągnięć jak jej pracownicy. Dzięki działaniom pracodawców promujących zdrowie pracowników ich kondycja zdrowotna wzrasta, poprawia się też ich samopoczucie. Brakuje nam solidnej wiedzy o zapobieganiu chorobom, nie zdajemy sobie sprawy, jak duży wpływ na nasze zdrowie mają szkodliwe czynniki środowiskowe i nieprawidłowe nawyki, nie zawsze stosujemy się do zaleceń lekarskich. Kluczem do zmiany w jakości życia jest wiedza. „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” – to nie tylko fragment przysięgi Hipokratesa, który był pierwszym prekursorem profilaktyki zdrowotnej przeszło 2400 lat temu, ale także udokumentowana analizami statystycznymi prawda. Profilaktyka zdrowotna to zapobieganie chorobom poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, to działanie mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.


 • Kategoria „Dziennikarz bez barier” – Dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem.
  W dążeniu do równości szczególną rolę odgrywają media. Media mogą łamać istniejące stereotypy, niwelować uprzedzenia, tworzyć klimat sprzyjający promowaniu różnorodności i szacunku wobec odmiennych postaw. Przedstawienie osób niepełnosprawnych jako wartościowych pracowników ma za zadanie zmienić tendencję postrzegania osób niepełnosprawnych jako niezdolnych do pracy, wystarczy tylko dać im szanse na odkrycie umiejętności i zalet. Promowanie w mediach osób niepełnosprawnych ma za zadanie zachęcić pracodawców, by nie zamykali się na osoby niepełnosprawne, gdyż są to solidni pracownicy zaangażowani w budowanie sukcesu firmy. Obiegowa opinia głosi, że media są „oknem na świat”. Chcemy wyróżnić dziennikarzy, którzy nie nakładają filtra na przysłowiowe okno. Piszą, mówią o osobach niepełnosprawnych pamiętając, że mają one równe prawa lecz nie podsiadają równych szans społecznych, występują w roli rzeczników osób niepełnosprawnych wobec władz, samorządów pomagając w przełamywaniu barier architektonicznych. Promują aktywność i działają na rzecz aktywizacji i włączenia osób niepełnosprawnych do społeczeństwa.


Podsumowanie:

Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale nie tylko. Poniżej wszystkie kategorie Konkursu.

 • Zatrudnienie Chronione,
 • Otwarty Rynek Pracy
 • Instytucja
 • Przyjazna przestrzeń
 • Zdrowa Firma
 • Dziennikarz bez barierKategoria specjalna:


 • Super Lodołamacz
 • Lodołam SpecjalnyZasady uczestnictwa w Konkursie.

Powołana przez Organizatora Kapituła konkursu nominuje kandydatów do tytułu Lodołamacza w poszczególnych kategoriach, będzie czuwać nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.


Jednocześnie kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .


Konkurs rozpoczyna się 15 maja 2017 r. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 27 września w Zamku Królewskim w Warszawie.Liczba firm, która wzięła udział w dotychczasowych edycjach Konkursu

 • 2006 r. 201 pracodawców,
 • 2007 r. 267 pracodawców,
 • 2008 r. 342 pracodawców,
 • 2009 r. 386 pracodawców,
 • 2010 r. 369 pracodawców,
 • 2011 r. 350 pracodawców,
 • 2012 r. 330 pracodawców,
 • 2013 r. 375 pracodawców,
 • 2014 r. 400 pracodawców.
 • 2015 r. 414 pracodawców.
 • 2016 r. 435 pracodawców.

 


Kontakt w sprawie Konkursu: tel.: 61 875 09 56, e-mail:
Kontakt dla mediów : Anna Węgrzynowicz tel.: 502 198 977, e-mail:
LODOŁAMACZE – lata ubiegłe
 
Lodołamacze 2014 logo_lodolamacze.jpg

Uroczysta Gala kończąca Etap Centralny odbyła się 08.10.2014 r. , na Zamku Królewskim w Warszawie.
.
 
 Lodołamacze laureaci 214 POPON

LAUREACI KONKURSU 2013

 

 

Prowadząca Grażyna Torbicka

Prezes POPON Pan Jan Zając

 


 


 


 


 

 


 

Malwina Kusior

 

Grażyna BrodzińskaLodołamacze 2013
 
logo_lodolamacze.jpg

Podobnie jak w latach ubiegłych w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Konkursu Lodołamacze. Pracodawcom wrażliwym społecznie i zatrudniającym osoby niepełnosprawne wręczono prestiżowe statuetki LODOŁAMACZ 2013.
 
 Lodołamacze laureaci 214 POPON

LAUREACI KONKURSU 2013

Przewodniczący Kapituły Ogólnopolskiej prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Prezes POPON Pan Jan Zając

 

Nasi Ambasadorowie: Zbigniew Zamachowski – ambasador ogólnopolski, Jacek Stachursky – ambasador regionu śląskiego, Alicja Majewska – ambasador regionu mazowieckiego

 

Prowadzący Przemysław Babiarz

 

Zbigniew Zamachowski – Ogólnopolski Ambasador konkursu LODOŁAMACZE

 

Małgorzata Walewska podczas występu

 

 

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia Państwowe. Odznaczenia wręczył wicewojewoda Pan Dariusz Piątek. Wyróżnienia przyznano za zasługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, za działalność społeczną i charytatywną

 

Waldemar Malicki podczas występu

 

Joanna i Dariusz Popławscy – Mistrzowie Polski w tańcu sportowym niewidomych i słabowidzących

 
Lodołamacze 2012 logo_lodolamacze.jpg

 


statuetki.jpg

LODOŁAMACZE – STATUETKI

 

 

AMBASADOR KONKURSU

01.jpg02.jpg

 

 
LAUREACI KONKURSU 2012
03.jpg 
 
 
04.jpgProwadzący uroczystość – MACIEJ KURZAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artyści na Gali Lodołamaczy 2012 – ZBIGNIEW WODECKI

07.jpg 08.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuetki wręczali m.in.: Krzysztof Ziemiec (TVP) Jadwiga Sztabińska (Redaktor Naczelna Dziennika Gazety Prawnej), Mietek Szcześniak (wokalista)

07.jpg 08.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lodołamacze 2011 logo_lodolamacze.jpg

 

09.jpg

Statuetkę LODOŁAMACZ SPECJALNY 2011 otrzymała Małgorzata Wyszyńska i Redakcja „Wiadomości".

Nagrodę wręczyli: Zbigniew Zamachowski - Ambasador Konkursu LODOŁAMACZE,  Prezes Zarządu Krajowego POPON Jan Zając i Katarzyna Rogowiec - medalistka igrzysk paraolimpijskich i mistrzostw świata.

 

10.jpg

 

Laureaci konkursu 2011 oraz osoby wręczające nagrody:

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Bartosz Arłukowicz,

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania - Elżbieta Radziszewska,

Główny Inspektor Pracy - Anna Tomczyk,

Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Irena Lipowicz,

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Wojciech Skiba,

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Kapituły Konkursu – Marek Plura,

Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej - ks. Stanisław Jurczuk,

Krzysztof Ziemiec - dziennikarz Telewizji Polskiej,

Emilian Kamiński - aktor, twórca "Teatru Kamienica",

Przewodnicząca Rady Krajowej POPON - Barbara Pokorny,

Prezes Zarządu Krajowego POPON - Jan Zając.

 

11.jpg 12.jpg
Recital Michała Bajora Pokaz mody – kreacje Ewy i Piotra Krajewskich

13.jpg 

Koncert zespołu „Budka Suflera”

 

Lodołamacze 2010 logo_lodolamacze.jpg
14.jpg 15.jpg
16.jpg W dniu 8 czerwca, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w gali finałowej konkursu LODOŁAMACZE uczestniczyło ponad 300 osób.
Laureaci Lodołamaczy 2010  17.jpg
Lodołamacze 2009 logo_lodolamacze.jpg

Na gali finałowej konkursu Lodołamacze w Łazienkach Królewskich gościliśmy ponad 300 osób. Wśród nich byli politycy, przedstawiciele, organizacji pozarządowych, kultury i mediów – m.in. Patron Honorowy Konkursu, Pani Maria Kaczyńska, Ambasador Konkursu – Małgorzata Kożuchowska i wiele innych znanych osobistości.

18.jpg 19.jpg
20.jpg 21.jpg

 
Lodołamacze 2008 logo_lodolamacze.jpg

Galę finałową zaszczyciło swoją obecnością prawie 300 gości m.in. dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W gali uczestniczyła także Pani Maria Kaczyńska, Patron Honorowy Trzeciej Edycji Konkursu oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Fedak oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda.

22.jpg 23.jpg
 

 

 
Lodołamacze 2007 logo_lodolamacze.jpg

Na gali finałowej gościliśmy ponad 250 osób. Patronem Honorowym drugiej edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie była Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Pani Maria Kaczyńska.

24.jpg 25.jpg

 

 
Lodołamacze 2006 logo_lodolamacze.jpg

Galę finałową zaszczyciło swoją obecnością ponad 200 gości m.in. Marek Jurek, Marszałek Sejmu, Genowefa Wiśniowska, Wicemarszałek Sejmu oraz Paweł Wypych, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

26.jpg